Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsfaglig nattevagt til Botilbuddet Robert Jacobsens Vej

  • Københavns Kommune Botilbud Robert Jacobsens Vej
  • 20/10/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at udvikle og sætte dit præg på din kommende arbejdsplads, hvor der er ikke noget ”Vi plejer” eller ”Det har vi prøvet før”? Så kan du blive vores nye kollega. Robert Jacobsens Vej er et §105 socialpsykiatrisk botilbud for voksne med psykiske lidelser. Botilbuddet hører under Center for Selvstændige Boformer og Sundhed i Socialpsykiatri København og er beliggende i Ørestad i naturskønne omgivelser tæt på Field’s og Vestamager Metrostation. Robert Jacobsens Vej er en arbejdsplads, der understøtter recovery og metodeudvikling. Der er fokus på et godt arbejdsmiljø og en høj faglighed på det sundhedsfaglige såvel som det sociale og pædagogiske område. Vi er et botilbud, der i de senere år har haft fokus på rekruttering af nye kollegaer og sammen skabt arbejdsgange og strukturer, der giver mening i hverdagen. Robert Jacobsens Vej er godkendt til borgere i alderen 18-85 år med psykiske lidelser og sociale samt somatiske udfordringer. Aktuelt bor her borgere i alderen 35-80 år. Tilbuddet er døgndækket med vågne nattevagter. Hvem er du? Det er en fordel, hvis du har erfaring i arbejdet med borgere med psykiske lidelser. Du er mødestabil, fleksibel og bidrager til, at vi hjælper og støtter hinanden i de forskellige arbejdsopgaver, der er på tværs af forskellige vagtlag. Du har erfaring med dokumentation i faglige systemer, medicinhåndtering og her og nu konfliktløsning. Du er engageret og fagligt velfunderet i din tilgang til dine arbejdsopgaver og kan reflektere over egen praksis. Du har minimum 2,5 års relevant uddannelse. Hvem er vi? Vi er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende på Vestamager. Det er vigtigt for os at inddrage borgerne i alt, der har relevans for deres liv og trivsel i deres bolig og vores udvalg af aktiviteter i huset samt på tværs af byen. I vores planlægning af hverdagen lægger vi vægt på, at borgerne byder ind med ideer og inddrages i udførelsen af disse. Vi har borgere ansat i huset og er nysgerrige på, hvordan vi alle kan bidrage til et godt hverdags- og arbejdsliv. Vi tilbyder et struktureret introforløb med en kollega, en engageret og tværfaglig kollegagruppe, der er nysgerrige på egen praksis og en grundig introduktion til sikkerhedsprocedurer. Vi er en arbejdsplads med gensidig fleksibilitet, et godt psykisk arbejds- og læringsmiljø og høje faglige ambitioner. Dine funktioner som nattevagt Som vågen nattevagt varetager du opgaver inden for egenkontrol, medicinhåndtering og tilsyn med beboerne. Derudover varetager du en vigtig funktion for de borgere, som har brug for tilgængelighed, tryghed og en samtale om natten. Der er enkelte borgere, som har behov for fuld støtte til plejeopgaver. Ansættelsesvilkår Ansættelsen er i gennemsnit 28 timer ugentligt. Timerne er planlagt i et 7/7-rul (mandag-søndag) Ansættelsesdatoen er den 1. november 2022 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i Ny løn. Robert Jacobsens Vej anvender referencer som en del af rekrutteringsprocessen – vi indhenter referencer fra 2 tidligere arbejdspladser. Center for Selvstændige Boformer og Sundhed indhenter straffeattest ved alle ansættelser. En ansættelse forudsætter, at der på straffeattesten ikke fremgår forhold, der kan have betydning for ansættelsen. Yderligere information Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Charlotte Malm på 2142 0794 eller afdelingsleder Maria Munk på 4043 9967. ?Søg via linket senest torsdag den 20. oktober 2022 Samtaler afholdes mandag den 24. oktober 2022 fra kl. 15.30-19.00.