Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Anæstesiologisk afdelingslæge til Aarhus Universitetshospital, ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, HLK OP, HLK Forberedelse og Opvågning.

  • Region Midtjylland Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Ansættelse pr. 1. november 2022, eller efter aftale. Vi har ansat to afdelingslæger som overlæger i afdelingen og søger derfor en ny afdelingslæge. Stillingen ønskes besat af en speciallæge i anæstesiologi med interesse inden for hjerte-, lunge- og karanæstesi. Anæstesiafsnittet yder årligt anæstesi til ca. 700 hjerteoperationer (voksne patienter), herunder CABG og klapoperationer, 900 thorax operationer og 600 karoperationer. En del af operationerne foregår i billeddiagnostisk regi i tæt samarbejde med kirurger, kardiologer og radiologer. Afdelingen råder over 6-8 postoperative intensiv pladser samt opvågningsafsnit som er åbent i dag og aften timer. Afdelingen har højt specialiseret funktion for håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO) i forbindelse med visitation, stabilisering, transport og behandling af patienter med akut lungesvigt. Afdelingslægen vil indgå i 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på hverdage og rådighedsvagt i weekenden. I vagtperioden er der desuden tilknyttet en overlæge i rådighedsvagt på hverdage og i weekenden. I vagterne varetages det akutte arbejde på operationsgang, opvågningsafsnit samt på det postoperative intensive afsnit Der vil være oplæring i de forskellige anæstesier/funktioner i dagtiden og efter en måned deltagelse i vagt. I starten med bagvagten tæt på og efterhånden mere selvstændigt. Der er udarbejdet et uddannelsesprogram, der beskriver et to årigt forløb, hvor man uddannes i thoraxanæstesi. Uddannelsesprogrammet sigter på at udvikle færdigheder og opnå viden om anæstesi til simpel og avanceret hjerte- lunge- og karkirurgi. Desuden vil man opnå færdigheder til håndtering af avanceret hemodynamik hvilket kan give en væsentlig ballast og erfaring før subspecialisering andetsteds Uddannelsesprogrammet kan også føre til yderligere indføring i det thoraxanæstesiologiske speciale, med efterfølgende mulighed for at søge den skandinaviske specialist uddannelse inden for thorax anæstesi (SSAI). Der vil være gode muligheder for oplæring i transthorakal og transesofagal ekkokardiografi, lungeultralyd og ultralydsvejledte blok. Afdelingen har en betydelig kirurgisk og anæstesiologisk forskning som man kan blive en del af. Eksterne transporter og konsulentfunktion i tilknytning til afdelingens højt specialiserede funktion inden for ECMO-behandling og hjertetransplantationer varetages af overlægerne med deltagelse af afdelingslægerne i videst mulige omfang. Den lægelige normering i afsnittet er en cheflæge, 9 overlæger, 8 afdelingslæger og ca. 5 HU-læger. Der foregår aktuelt en fusionsproces mellem Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi og det tilsvarende Hjerte-, Lunge- og Kar-anæstesiologiske afsnit. Den administrative fusion afspejler det tætte kliniske samarbejde som vi har med thorax– og karkirurger omkring hele det perioperative forløb, herunder med fælles morgenkonferencer. Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen som består af to kirurgiske og en anæstesiologisk cheflæge samt en chefsygeplejerske. Den daglige ledelse af afsnittet vil blive varetaget af en oversygeplejerske og en lægelig afsnitsleder. Afdelingen har mange uddannelsesforpligtigelser, hvorfor interesse i at undervise forventes. Anæstesiafsnittet har et vidtgående samarbejde med andre specialafdelinger på hospitalet, hvorfor der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation. Viljen og evnen til at vægte og prioritere et godt tværfagligt samarbejde vægtes ligeledes højt. Vi søger nye kolleger med forskellige profiler. Interesse for klinisk arbejde, uddannelse, ledelse eller forskning vil blive vægtet. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheflæge Lars Folkersen på 3091 0681, eller på larsfolk@rm.dk eller afdelingslæge Camilla Nyboe på 2947 7287, eller på camnyb@rm.dk Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Ansøgere skal derfor i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for kompetenceområderne. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen. Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation. Ansættelsessamtaler afholdes den 31.10.2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.