Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelsesstillinger til anæstesisygeplejerske på Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Bedøvelse og Operation 2
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger nu sygeplejersker til optagelse på Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje d. 1. marts 2023. Som anæstesisygeplejerske arbejder du med høj selvstændighed i tæt samarbejde med kolleger fra eget afsnit, tværfagligt og med kolleger fra andre afsnit på hospitalet. Som anæstesisygeplejerske er du tilknyttet et operationsafsnit og varetager anæstesiologiske opgaver til specialets patienter. Anæstesisygeplejersker tilkaldes desuden til akut dårlige patienter eller ledsagelse i forbindelse med interne og eksterne transporter. Uddannelsen varer to år og kombinerer praktikophold på forskellige anæstesiafsnit på AUH, teorimoduler samt en ekstern praktik på at regionshospital. Uddannelsen indeholder desuden løbende kompetencevurderinger, mindre skriftlige opgaver, en skriftlig eksamen som afslutning på teorimodulerne samt en skriftlig opgave ved uddannelsens afslutning. Målet er selvstændigt at planlægge, udføre og evaluere elektive og akutte anæstesiforløb samt at varetage kliniske opgaver inden for anæstesispecialet. Adgangskrav Du er kvalificeret til at søge en uddannelsesstilling, hvis du opfylder nedenstående punkter Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau Dansk autorisation som sygeplejerske Bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb Vi tilbyder dig uddannelse i præ-, per- og postanæstetisk sygepleje at yde såvel basal som højt specialiseret sygepleje med inddragelse af patienten at arbejde selvstændigt og fleksibelt i tværprofessionelle teams omkring patientforløbet at medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed på tværs af afsnit og sektorer at anvende anæstesiologisk erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med assistance og beredskab uden for operations- og anæstesiafdelinger. På AUH kan vi tilbyde dig et struktureret klinisk og teoretisk uddannelsesforløb med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 395, april 2017 samt National uddannelsesordning, november 2018 og Klinisk uddannelsesprogram N-ANTS (ikke-tekniske færdigheder), kompetencekort og fokuserede praksisbeskrivelser som lærings- og evalueringsredskaber samt obligatorisk refleksion efter teorimoduler. Du kan læse mere om ikke-tekniske færdigheder i N-ANTS-håndbogen, som kan downloades her Kompetente kliniske vejledere Udfordringer og afveksling i forskellige operations- og opvågningsafsnit Vi forventer, at du er indstillet på at være i et uddannelsesforløb, hvor det kræves at du sætter dig grundigt ind i teori og hvor langt størstedelen af din arbejdstid foregår i dagstid på hverdage af hensyn til læringsudbyttet er indstillet på at bruge fritid på forberedelse og opgaveskrivning tager ansvar for din uddannelse og er fokuseret på at nå målene har gode ikke-tekniske færdigheder inden for situationsbevidsthed, beslutningstagning, opgaveløsning og teamwork har opmærksomhed på at arbejde kvalitetsbevidst med inddragelse af patient og pårørende har et godt håndelag samt flair for teknik og IT. Hvis du vil vide mere om specialuddannelsen, kan du her finde link til Bekendtgørelse og link til dokumentmappe med bl.a. National uddannelsesordning og Klinisk uddannelsesprogram om det kliniske uddannelsesforløb, kan du henvende dig til de uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejersker Charlotte Allermann på charalle@rm.dk eller 3091 0875, eller Bodil Sestoft på bodses@rm.dk eller 2289 7011 om ansættelsen, kan du henvende dig til oversygeplejerske Henriette Kjærsgaard på henrkj@rm.dk eller 2181 6321, eller Jesper Skyttehave Rytter på jesper.rytter@auh.rm.dk eller 2421 9156. Vi afholder Drop-In Cafémøder om uddannelsen, hvor du kan møde kliniske vejledere, nuværende kursister, uddannelsesansvarlige sygeplejersker samt oversygeplejersker. Møderne afholdes på to datoer, begge dage fra kl. 15.15-16.30 D. 14. november 2022 i lokale J116-111 D. 22. november 2022 i lokale C115-126 Ansøgningsfrist d. 4. december 2022 kl. 23.59 Ansættelsessamtaler finder sted d. 15. december 2022 (lokale oplyses i indkaldelsesmail). Ansøgning Ansøgningen skal indeholde motivation for ansøgning CV (tilføjet eventuelle orlovsperioder) tydelig dokumentation for tidligere ansættelser Samtale Ansøgere, som indkaldes til samtale, vil få besked på mail efter d. 7. december 2022. Alle ansøgere, som ikke kommer i betragtning, vil få besked efter d. 15. december 2022. Ansøgere, som ikke vil komme i betragtning er sygeplejersker, der har taget specialuddannelse i intensiv sygepleje inden for de seneste to år. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.