Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kære Sygeplejerske

  • Region Midtjylland ADA Sengeafsnit 4
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Står du med dilemmaet ”brænder for psykiatri” kontra ”ønsker noget mere somatisk erfaring”, så har Psykiatrisk sengeafsnit 4 jobbet til dig. Psykiatrisk Sengeafsnit 4 (S4) har 24 indlagte patienter, delt i 2 teams, for at give mere overskuelighed og kontinuitet for alle. Vores speciale er affektive patienter. Vi arbejder systematisk med at behandle depressioner og manier. Ligeledes behandler vi patienter med angstlidelser og personlighedsforstyrrelser og altid med mennesket og relationen i hovedfokus. Derfor er patient og pårørendeinddragelse afgørende for os, både i hverdagen og i udviklingen af sygeplejen på S4. Vores subspeciale er, at behandle psykiatriske patienter med somatiske komplikationer. Du vil som vores kollega, derfor både have mulighed for at oparbejde psykiatriske kompetencer, og bibeholde den somatiske tilgang til sygeplejen. Herudover har vi subspeciale i at behandle psykiatriske lidelser i forbindelse med graviditet og fødsler. Som sygeplejerske på S4 vil du få en afvekslende hverdag, hvor tværfaglighed er i højsædet. På afsnittet arbejder vi tæt sammen, læger, psykologer, sosu-assistenter, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, peermedarbejdere og afsn.sekretær. Desuden samarbejder vi blandt andet med somatikken, ambulant psykiatrisk behandler og tilknyttede personer i primærsektor, og selvfølgelig patientens pårørende. Hverdagen som sygeplejerske, vil netop dreje sig om behandling og pleje af de patienter man er kontaktperson for, vi bruger os selv og hinanden som det vigtigste værktøj. Vi vægter faglig sparring og kompetenceudvikling. ” Her er ingen dumme spørgsmål ”. Vi er en god blanding af erfarne og nyuddannede, hvilket giver en god dynamik. ” Der er altid een jeg kan spørge til råds!” Vi brøster os af at have et godt arbejdsmiljø, med plads til humor og omsorg for hinanden. Som sygeplejersker hos os vil du få: Fælles psykiatrisk introduktionsprogram. Oplæringsperiode i dagvagter. Mentor-ordning. Kompetenceudviklingsprogram for nye sygeplejersker i psykiatrien. Som sygeplejerske hos os vil dine kerneopgaver være: Kontaktperson for ca 4 patienter, afhængig af sygdoms-kompleksitet Psykiatrisk sygepleje i form af kognitive motiverende samtaler, relationsarbejde, medicingivning, udarbejdelse af handleplaner og meget mere. Planlægning og koordinering af pt-foløb med inddragelse af patient, netværk, og tværfaglige kollegaer Udvikle sygeplejen med fokus på nedbringelse af tvang Synes du dette lyder spændende, så synes vi du skal søge stillingen. Stillingen består af blandede vagter, dag/aften/nat, Vi prioriterer at opfylde præferencer og ønsker for vagter. Arbejdstiden vil være være på mellem 32 og 37 timer, og vi arbejder 5 weekender på 12 uger. Giver vores opslag anledning til spørgsmål er du velkommen til at ringe til Oversygeplejerske Helle Rømer på 30520082 eller til en af Souscheferne Marie eller Ole på 78472240 Ansøgningsfrist d. 24.10.22. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.