Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsfaglig Visitator til AMK-vagtcentralen, Region Syddanmark

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du anvende din sundhedsfaglige viden og erfaring om den akut syge eller tilskadekomne patient på en ny og udfordrende måde? Så er det dig, vi har brug for som sundhedsfaglig visitator, når der ringes 1-1-2 ved akut sygdom eller ulykke. AMK-vagtcentralen bliver din nye arbejdsplads AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) er regionens vagtcentral, hvor du som sundhedsfaglig visitator er den første sundhedsprofessionelle person, som borgeren kommer i kontakt med, når der ringes 1-1-2 ved akut sygdom eller ulykke. Du skal igennem en struktureret afdækning af det problem, borgeren henvender sig med, hurtigt danne dig et overblik over situationen samt patientens tilstand. Som sundhedsfaglig visitator er det din opgave at vurdere, om der skal sendes en ambulance, eller om borgeren skal henvises til en anden løsning, eksempelvis egen læge eller vagtlæge. Under samtalen kan der være behov for at give instruktion i livreddende førstehjælp eller vejledning i almindelig førstehjælp afhængigt af den konkrete situation, indtil ambulancen er fremme. Vi tilbyder dig: Intern uddannelse som sundhedsfaglig visitator gennem et 4 ugers undervisningsforløb. Kompetencegivende kommunikationstræning gennem individuelle tilrettelagte sessioner med simulationsøvelser udført af professionelle kommunikationstrænere. Simulationstræning for realistisk ”hands on” træning. "Den nationale uddannelse for sundhedsfaglige visitatorer", som en del af din kompetenceudvikling fremadrettet. En spændende og varieret hverdag sammen med dygtige og engagerede kolleger. Gruppesupervisioner med psykolog Et udfordrende arbejde med gode muligheder for at udvikle din faglighed. Din baggrund: Du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse med autorisation, for eksempel sygeplejerske, ambulanceredder, jordemoder eller social- og sundhedsassistent. Som sundhedsfaglige visitator møder du mange forskellige slags mennesker med hver deres udfordringer, og det er derfor en forudsætning, at du har medicinsk erfaring med den akutte patient fra for eksempel; akutmedicinsk modtagelse, skadestue, anæstesi, hjemmesygepleje med akutfunktion eller lignende. Vi forventer af dig: At du har en bred faglig viden og kender de hyppigst forekommende akutte tilstande ved sygdom eller tilskadekomst. At du arbejder struktureret, er psykisk robust og i stand til at træffe beslutninger og tage styringen, når det kræves. At du er stabil og møder dine kolleger med et motiverende og positivt sind, ligesom du besidder gode samarbejdsevner. At du er god til at kommunikere, kan agere konfliktnedtrappende og kan bevare roen i pressede situationer. At du har gode IT-kompetencer og evner at arbejde med flere forskellige IT-programmer. At du er i stand til at tale/forstå let nordisk, engelsk og tysk. Det praktiske: Vi er fælles om at dække vagterne – også i ydretimerne, fordi borgere i akutte situationer har brug for os hele døgnet, hele året. I forhold til din vagtplan betyder det, at du skal være indstillet på at blive tildelt skiftende 8 timers vagter i hverdage og i udgangspunktet arbejde hver tredje weekend, hvor vi møder i enten 8 og/eller 12 timers vagt. Vi søger et antal nye kollegaer til faste stillinger på fuld tid. Arbejdsstedet er AMK-vagtcentralen, Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ. Kontakt os: Vi kan ikke vente med at møde dig, så vi opfordrer til, at du besøger os for at opnå indblik i stillingen forud for ansøgningen. Ved spørgsmål til stillingen kan Ole Laulund, Funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation, kontaktes på telefon 21 27 50 05 eller mail ole.laulund@rsyd.dk Ansøgninger modtages kun elektronisk via nedenstående link. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist er den 2. november 2022 1. samtale afholdes den 8. november og 2. samtale den 15. november 2022. I forbindelse med første samtale bedes du besvare nogle case-opgaver, relateret til funktionen som sundhedsfaglig visitator, mens kandidater der skal videre til anden samtale mellem samtalerne skal udarbejde en personlighedsprofil sammen med HR. Ansættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Se også filmen om Hans fra Trygfonden her: https://www.youtube.com/watch?v=Bqdc5InG8L8