Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeut til Geriatrisk Afdeling G, OUH Svendborg Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger 1 fysioterapeut til fast stilling pr. 01.12.22 eller snarest muligt. Stillingen er i terapeutgruppen tilknyttet G-ophæng Geriatrisk afdeling OUH Svendborg, 37 timer ugentligt og med weekendvagt hver 5. uge. I G-ophæng Geriatrisk Afdeling - OUH, Svendborg , arbejder fysioterapeuten på både Geriatrisk sengeafdeling, i Geriatrisk klinik, i M/FAM inkl. Geriatri i Døren samt på Intensiv. Geriatrisk ophæng består af 12 fysioterapeuter og 8 ergoterapeuter. Vi tilbyder: Kompetente kollegaer, der sætter arbejdet med den ældre og medicinske patient højt God og løbende introduktion til arbejdsopgaverne på de respektive afdelinger Et velfungerende mono-og tværfagligt samarbejde, med og omkring patienten Et åbent og respektfuldt miljø i terapeutgruppen / afdelingen En ambitiøs afdeling, hvor der er fokus på udvikling Vi forventer, at du: Er uddannet og har autorisation som fysioterapeut Er stabil, har personlig og faglig interesse i at arbejde med indlagte patienter, herunder kritisk syge patienter med komplekse problemstillinger. Har erfaring med og kompetencer inden for arbejdet med den ældre og medicinske patient Har gode tværfaglige samarbejds- og kommunikationsevner med patienten i fokus. Indg år i vagtarbejde hver 5. weekend, samt helligdagsvagter Fysioterapeutens hovedopgaver er knyttet til patientarbejde såvel indlagte som ambulante patienter. Fysioterapeutens hovedopgaver er: at vurdere patientens behov for genoptræning og videre rehabilitering at sætte mål for og planlægge behandlingen i samarbejde med patienten at udføre fysioterapeutisk behandling med udgangspunkt i undersøgelse og vurdering at vurdere patientens funktionsniveau i forhold til hjemmets indretning at vurdere patientens kognition og ressourcer. at vurdere behov for og udføre respirationsfysioterapi at afdække og udføre profylaktiske og sundhedsfremmende foranstaltninger at informere og rådgive patienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere at introducere og oplære nye medarbejdere og studerende at udføre funktionsmålinger på udvalgte patientgrupper at vurdere behov for relevante behandlingsredskaber og vejlede/instruere patienten i at bruge disse (f.eks. gangredskaber) samt bestille behandlingsredskaber Geriatri i døren; Geriatri i døren bemandes af sygeplejerske, fysioterapeut samt læge med speciale i geriatri. Grundet deres geriatriske ekspertise kan relevante undersøgelser og behandlinger igangsættes med det samme og unødvendige indlæggelser undgås. Det tværfaglige s amarbejde bygger på gensidig viden om hinandens opgaver, kompetencer og arbejdsvilkår. Der arbejdes ud fra princippet ”Patienten først”. FAM Fysioterapeut samarbejder med ergoterapeut, sygeplejeske, SOSU og læge i FAM med planlægning af undersøgelser, behandling og udskrivelse. Ligesom fysioterapeuten videregiver vigtig fund eller observationer til relevant personale ifm. undersøgelser og vurdering af patienten . Kontakt: Du er velkommen til at hente yderligere informationer om stillingen ved: Oversygeplejerske Stine Ishøj 6320 1207 eller Suppl. For TR fysioterapeuterne Jeppe Phillip 2181 0993 Løn og ansættelse: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne er på 37 timer om ugen. Ans øgningsfrist: 06.11.22 Samtaler afholdes 08.11.22