Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med bred erfaring søges til det kommunale palliative team i Roskilde Kommune

  • Roskilde Kommune
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Det palliative team i Roskilde Kommune, søger en sygeplejerske, gerne 24 timer om ugen. Vi arbejder med kompleks sygepleje og søger derfor en sygeplejerske med minimum 5 års samlet klinisk erfaring og gerne erfaring indenfor palliation. Det palliative team har fungeret i lidt over 5 år, og har indarbejdet en fælles arbejdsgang, der fungerer i samarbejdet med myndighed/ visitation og de øvrige kommunale tilbud. Det palliative team består af 5 sygeplejersker som varetager den palliative indsats hos borgere i eget hjem i Roskilde Kommune. Teamet koordinerer den samlede indsats mellem sygehus/hospice, praktiserende læger, det regionale palliative team og øvrigt sundhedspersonale, for borgeren i den sidste tid. Det palliative team fungerer som faglige vejleder og sparringspartner for kommunens bosteder, plejecentre, hjemmesygepleje og rehabiliteringspladser. Teamet deltager i planmøder med udskrivningskoordinator efter aftale med visitationen. Opgaverne i teamet skifter hurtigt, og sygeplejerskerne i gruppen er meget afhængige af, at alle er fleksible og omstillingsparate, og at man hjælper hinanden med at få placeret og løst opgaverne. Det palliative team arbejder hver 5. weekend og i dagvagter. Det palliative team er organiseret under hjemmeplejen, distrikt 2 i Roskilde Kommune, og har base på Astercenteret. Der deler de lokalitet med den øvrige hjemme og sygepleje. Vi søger en sygeplejerske der kan: Udføre sundhedslovsindsatser efter foreliggende vejledninger og instrukser hos de palliative borgere i det terminale forløb. Medvirke til udviklingstiltag inden for den palliative pleje Navigere i mange forskellige situationer og positioner Kan rumme og håndtere de svære kriser for pårørende hvor en nærtstående står ved livets afslutning Kan værne om borgerens ønsker for den sidste tid. Kan kommunikere med borgere i krise og har empati for situationen. Turde at italesætte de svære spørgsmål, der skal tages stilling til ved livets afslutning. Har løbende supervision Kan koordinere forløb og samarbejde med forskellige enheder i kommunen Kan inddrage pårørende i samarbejdet omkring borgeren. Har kørekort Vi kan tilbyde: En gruppe af meget engagerede kolleger der hjælper hinanden med at få den samlede opgavemængde planlagt og udført. Et godt samarbejde og en god humoristisk sans. En gruppe med bred erfaring og mange kompetencer indenfor palliation. Et velfungerende team med faglighed i fokus Et team der er selvtilrettelæggende Et team hvor vi hver dag oplever at vi kan gøre en forskel for vores borgere Ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte områdeleder Bettina Olsen på 2941 6695 eller bettinao@roskilde.dk Ansøgningsfristen er onsdag den 26. oktober 2022, kl. 12.00 og samtaler vil blive fredag, den 28. oktober 2022. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Der indhentes straffeattest ved ansættelse.