Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Teamleder til sekretariatet i Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune

  • Viborg KommuneSekretariatet (SSO)
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Er du til holdspil – både som dygtig holdleder for fagligt engagerede medarbejdere og som holdspiller i en ledergruppe?  Har du stærke relationelle kompetencer og indsigt i de sundhedsfaglige opgaver, der løses i en kommune? Har du tilmed erfaring fra en politisk styret organisation og evner at skabe sammenhæng på tværs? Hvis du kan svare ja, så er du måske vores nye teamleder. Om jobbet Som teamleder i Sekretariatet Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune bliver du nærmeste leder for 20 dygtige, engagerede og selvstændige medarbejdere. Medarbejderne varetager en mangfoldighed af opgaver inden for velfærdsteknologi og digitalisering, kvalitet, uddannelse samt koordination af hjerneskadeområdet. Din opgave som teamleder vil bl.a. bestå i at understøtte den rette kvalitet i opgaveløsningen, prioritere ressourcer, udfordre og støtte den enkelte medarbejder, kommunikere og bemande opgaver med blik for den samlede opgavevaretagelse i afdelingen. Dette i tæt dialog med din afdelingsleder og resten af Sekretariatets ledergruppe – samt de chefer og ledere, vi løser opgaver for. Du får reference til afdelingslederen i Politik og Udvikling – den ene af to afdelingsledere i Sekretariatet – og du bliver en del af et velfungerende lederteam, hvor vi supplerer hinanden og gør det, vi hver især er bedst til. Om dig Vi ser gerne, at vores nye teamleder har en faglig relevant videregående uddannelse. Derudover har du indsigt i de sundhedsfaglige kvalitets- og uddannelsesopgaver, der løses i en kommune, forståelse for velfærdsteknologi og digitalisering, solid organisationsforståelse samt ledelseserfaring og forvaltningserfaring fra en politisk styret organisation. Vi ønsker en teamleder, der vægter personaleledelse højt, og som besidder en systematisk og struktureret tilgang til opgaverne, herunder ledelsesopgaven. Du skal kunne trives i en organisation med et højt ambitionsniveau og en betydelig kompleksitet, og du skal udfordres af behovet for at sætte det rigtige hold og sikre bemanding af opgaver med alle de fagligheder, som opgaverne kalder på. Du skal således have blik for faglig brobygning og sammenhæng i opgaveløsningen. Dine personlige kompetencer Vores nye teamleder Er en nærværende og tydelig personaleleder, der kan bidrage til vidensdeling på tværs af Sekretariatet, så alle har en forståelse for, hvad de skal byde ind i med deres konkrete faglighed. Har stærke relationelle og kommunikative kompetencer, der bringes i spil i det daglige samarbejde. Har lysten, viljen og evne til at lede en mangfoldighed af fagligheder med et fælles mål for øje. Har lysten og evnen til at skabe resultater igennem og i samarbejde med andre. Har lysten og evnen til at spille andre – både medarbejdere, ledere i Sekretariatet og dem vi er til for, gode. Har et godt humør. Om os Sekretariatet er en del af direktørområdet Social, Sundhed & Omsorg, der er organiseret i tre fagområder og et sekretariat. Chefgruppen består af en direktør, en omsorgschef, en sundhedschef, en socialchef og en sekretariatschef. Sekretariatet løser opgaver for socialområdet, sundhedsområdet, omsorgsområdet samt beskæftigelsesområdet. Vores vision er at gøre livet lettere for dem, vi er til for. Vores mission er at understøtte beslutnings-, handlings- og udviklingskraft i hele organisationen. Der er 83 medarbejdere i Sekretariatet, heraf 45 medarbejdere i Politik og Udvikling. Om ledelse i Viborg Kommune Byrådet i Viborg Kommune vil skabe større værdi, helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel ,  der danner grundlag for den politiske styring og synliggør de højest prioriterede målsætninger. Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på Viborg.dk . Løn og ansættelse Efter gældende overenskomst mellem KL og din faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne. Samtaler Vi holder første samtalerunde torsdag den 10. november 2022 og anden samtalerunde tirsdag den 15. november 2022. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en personprofil inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en samtale om din personprofil enten fredag den 11. november 2022 eller mandag den 14. november 2022 efter nærmere aftale. Få mere at vide Læs mere om jobbet i den vedhæftede job - og kompetenceprofil . Hvis du har spørgsmål om jobbet som teamleder, er du velkommen til at kontakte Anne Kallestrup afdelingsleder, Social, Sundhed & Omsorg tlf. 87 87 41 05