Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til fast stilling på Intensiv/Neuro Intensiv Stepdown Afsnit (NISA), Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg til ansættelse pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

  • Region Midtjylland Center for Planlagt Kirurgi
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

På Intensiv/NISA foregår intensiv pleje og behandling samtidig med højt specialiseret neurorehabilitering i tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. ergo- og fysioterapeuter til gavn for vores patienter. Vi er en god blanding af unge og erfarne og har derfor jævnligt barsler og samtidig fokus på seniorordninger. Vi prioriterer uddannelse i samspil med drift, hvilket afspejler sig i uddannelse af intensivspecialuddannede sygeplejersker samt både interne og eksterne kurser og undervisning, hvor bl.a. simulationstræning indgår. Har du lyst til at arbejde på Intensiv/NISA, hvor tværfagligt samarbejde vægtes højt og er en grundpille i alt, hvad vi gør. Så er det nu, du skal læse videre. Om stillingen Vi arbejder sammen om og har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor den gode dialog er centralt. Vi har et godt og velstruktureret introduktionsprogram, som strækker sig over 4-6 uger med følgeskab af 2 faste mentorer. Introduktionsprogrammet tager udgangspunkt i din faglige baggrund og behov. Stillingen er på 37 timer pr. uge i blandede vagter. Der er weekendvagt hver 3. weekend, forudsætningen for dette er, at man hver 2. arbejdsweekend har 12 timers vagter. Weekendvagt hver 4. weekend er også en mulighed, og så har man 12 timers vagter i alle sine arbejdsweekender. Vi søger en sygeplejerske: der værdsætter høj faglighed der har lyst til at arbejde i tværfagligt patientforløb du har intensivspecialuddannelsen – eller har lyst til at erhverve denne på sigt gerne erfaring i intensiv sygepleje og/eller højt specialiseret neurorehabilitering brænder for at fordybe sig i de enkelte patientforløb, og komme hele vejen rundt om den enkelte patient. der vil være med til at lave sin egen tjenestetidsplan der sammen med dine kolleger, vil være med til at bibeholde en fantastisk arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø - hvis du kan nikke genkendende til dette, så er det dig, vi skal bruge. Om afsnittet Intensiv/NISA Vi er et Intensivt/NISA Afsnit med 7 sengepladser - heraf 5,5 NISA pladser og 1,5 almene intensive pladser. På de alment intensive sengepladser modtages ABCDE ustabile patienter fra medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling. På hverdage indtil kl. 17.00 modtages akutte patienter via fællesvisitationen. Vi rykker hele døgnet ud med Mobilt Akut Team på hospitalet. På NISA sengepladserne modtages intensive patienter med erhvervet hjerneskade f.eks. efter traumer eller blødning. Patienterne er henvist til Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN), men kommer her i tidlig fase for at modtage højt specialiseret neurorehabilitering samtidig med, at intensiv terapi foregår, dette i samarbejde med bl.a. ergo- og fysioterapeuter fra RHN. Afsnittet uddanner sygeplejestuderende samt intensive kursister som er i gang med intensivspecialuddannelsen. Vi har tre kliniske vejledere, som er tilknyttet henholdsvis intensive kursister og sygeplejestuderende. På Intensiv/NISA har vi desuden en uddannelsesansvarlig sygeplejerske for intensiv kursister og to specialeansvarlige intensivsygeplejersker. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Bedøvelse, Center for Planlagt Kirurgi. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Mette Hoff  tlf. 7841 6659. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden. Din ansøgning Din ansøgning skal indeholde autorisationsID, oplysninger om uddannelse og din hidtidige erfaring og ligges op elektronisk senest søndag d. 23. oktober 2022. Ansættelsessamtaler finder sted torsdag d. 27 oktober 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.