Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, søger sygeplejersker

  • Region Midtjylland Børn og Unge
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med børn i et højtspecialiseret felt, hvor vi skaber resultater gennem samarbejde - så kom og vær med. Børn og Unge, AUH søger sygeplejersker til Børn og Unge Sengeafsnit 1 (BU1) pr. 1. december 2022. Vi søger nye kollegaer til faste stillinger 37 timer pr. uge med skiftende vagter (mellem 8-10 vagter pr. måned). Har du interesse for eller erfaring med børnesygepleje, særligt inden for hæmatologi, onkologi, neurokirurgi, endokrinologi, social pædiatri, immunologi og neurologi, er det dig vi søger. Om afdelingen Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik. Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling med mange snitflader og samarbejdsparter. I Børn og Unge lægges der vægt på høj kvalitet i pleje og behandling af patienterne, og visionen er at være førende inden for alle fagområder. Der er en høj grad af patient- og forældreinvolvering, og målet er, at barnet/den unge og forældre oplever, at de har indflydelse på en god og effektiv tilrettelæggelse af deres forløb. Om BU1 I BU1 udredes og behandles børn og unge inden for ovennævnte fagområder. Ligeledes har vi et dagafsnit, en mindre OP-funktion, en socialpædiatrisk klinik og tilknyttet enhed for lindrende behandling til børn og unge. BU1 har 21 døgnsenge til børn i alderen 0-17 år. BU1 er et afsnit med både korte og lange patientforløb, hvor sygeplejen er en kombination mellem det komplekse, alvorlige og sårbare på den ene side og på den anden side af latter, leg og skøre indslag. Relationsdannelse og individuel sygepleje for hele familien er i centrum. I dagtimerne er der ofte masser af liv med hospitalsklovne, legehelte, musikterapeuter, bagning i køkkenet, pædagogiske aktiviteter, børn på scooter og meget mere. Vi søger sygeplejersker, der vil være en del af denne fantastiske arbejdsplads. I BU1 er der ansat cirka 60 sygeplejersker, som, i tæt samarbejde med lægerne, varetager udredning og behandling af børn og unge. I afsnittet er der endvidere ansat sosu-assistent, skolelærere, pædagoger, en ungekoordinator samt en madmor. Afsnittet har et tæt samarbejde med hospitalsklovnene, legeheltene og musikterapeuter. Sygeplejegruppen er inddelt i to teams, som hver dækker over fem fagområder. Som sygeplejerske forventes det, at man dybdespecialiserer sig inden for sit teams fagområder. Det tilstræbes, at sygeplejerskerne passer de børn og unge, som er tilknyttet deres eget team, men der er også et samarbejde på tværs af teams, så afdelingen fungerer bedst muligt som helhed. Læs mere om afsnittet og Børn og Unge her . Vi søger en kollega, som har et stort fagligt engagement, og som kan lide at arbejde med komplekse forløb har gode samarbejdsevner - såvel mono- som tværfagligt har et godt overblik og kan arbejde i en tempofyldt hverdag med både alvor og humor tør tage ansvar i en til tider travl og uforudsigelig hverdag har lyst til at lære nyt er udadvendt og arbejder selvstændigt med høj faglighed. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for et eller flere af de specialer, der er i afsnittet. Vi tilbyder hver 3. weekend i 8 timers vagter, i sommerferien arbejder vi hver 2. weekend en varieret og spændende hverdag med mulighed for kontinuerligt kompetenceudvikling udvikling som fokus, planlagte undervisningsdage for hele Børn og Unge mulighed for kurser og videreuddannelse åbenhed og kollegial sparring supervision tilpasset intro- oplæringsprogram, som tager udgangspunkt i dine kompetencer engagerede og kompetente kollegaer i alle aldre og på alle kompetenceniveauer sociale arrangementer i personalegruppen hen over året en kultur, hvor vi griner sammen - også på de hårde dage, og hvor vi løfter i flok. Vi håber, at ovenstående har vakt din interesse og vi glæder os til at høre fra dig. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til oversygeplejerske Trine Brøner 2986 5036 eller 7845 1700 i tidsrummet kl. 10-13 i hverdagene. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgningsfrist d. 22. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26. oktober 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.