Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overradiograf

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Overradiograf søges til Kolding Sygehus Stillingen ønskes besat d. 1. januar 2023, eller efter aftale. Vores ene overradiograf skal fremover løse andre spændende opgaver i vores afdelinger, og derfor søger vi en ny overradiograf.  Sammen med vores eksisterende overradiograf, vil du sikre kontinuerlig udvikling samt daglig ledelse af radiograf– og sekretærgruppen på Røntgen og Scanning, Kolding sygehus. Målet er excellent patientbehandling og topmotiverede medarbejdere, og du kan gøre en forskel. Du bør ikke lade dig skræmme af de mange forventninger og krav der er til en leder. For den rette person vil vi sikre en god indføring i din nye rolle sammen med vores lederteam. Du vil ikke stå alene. Røntgen og Scanning på Kolding sygehus, har radiografer der hver arbejder med 1-3 hovedområder inden for CT, DR, karintervention, UL eller MR. Sekretærgruppen går på tværs af afdelingen og sikrer alt fra modtagelse af henvisninger til konferencer, svarafgivelse og patientkontakt. Alle områder er kendetegnet ved at have dygtige, specialiserede og dedikerede medarbejdere med stor grad af selvstændighed. Der er høj grad af samarbejde faggrupperne imellem, for at skabe optimale patientforløb. Medarbejderne vil blive delt imellem dig og den nuværende overradiograf således at ca. 31 medarbejdere har dig som nærmeste leder. Vores forventninger til dig: Det er et krav, at du er uddannet radiograf. Måske har du erfaring med ledelse, hvad enten det er personaleledelse eller faglig ledelse. Uanset så har du lyst til at udvikle dine kompetencer og prøve noget nyt Du skal kunne indgå i menneskelige relationer med empati og respekt i højsæde, og navigere i de ledelsesroller hverdagen har behov for og med udgangspunkt i, at vi sætter patienten først. Vores kvalitet skal være høj, vores ventetider og svartider lave og vores arbejdsmiljø i top Du skal have en veludviklet indsigt i både egne og andres kompetencer, og kunne bruge denne viden til at sikre kontinuerlig personlig og faglig udvikling for dine medarbejdere. Her vil du have en god ledergruppe at sparre med undervejs Du skal være en god facilitator og skabe rammer, hvori medarbejderne kan sikre kontinuerlig udvikling af deres arbejdsområder. Medarbejderne er vores ”guld” for de ved præcist, hvad der sker og hvor der er udfordringer, og de har ofte selv de bedste løsninger Som leder skal du skabe dig et godt indblik i de overenskomstbestemte regler og retningslinjer, ligesom du skal være interesseret i at udvikle både radiografien, afdelingen, dig selv og ikke mindst dine medarbejdere. Her på afdelingen står vi ikke stille og medarbejderne er særdeles forbedrings – og forandringsorienterede Du skal kunne evne at sætte dig ind de organisatoriske processer, der gør sig gældende for de modaliteter og patientforløb, der er i afdelingen, uanset om de er inde for dit eget kompetenceområde eller ej. Erfaring med redskaberne i Den Syddanske Forbedringsmodel vil være et plus og ellers skal vi nok introducere dig for modellen samt andre ledelsesmæssige aspekter gennem vores introforløb for nye ledere Du er indstillet på, at vi ser os selv som en rummelig afdeling, hvilket afspejler sig i ledergruppens holdninger og værdier Frem for alt har du lyst til ledelse og arbejder engageret, samarbejdsorienteret og målrettet. Du udviser motiverende adfærd, er tydelig i din kommunikation, fremmer trivsel og samarbejde, og er indstillet på en afvekslende og udfordrende hverdag Opgaverne som overradiograf indebærer bl.a.: Ansvar for afdelingens daglige drift i samarbejde med den nuværende overradiograf og ledende overlæge Koordinering/implementering og optimering af samarbejdsaftaler og patientforløb Udvikling af de enkelte medarbejdere der kommer under din personlige ledelse, herunder afholdelse og opfølgning af MUS og GRUS samt personalesamtaler Rekruttering og on-boarding af nye kollegaer Sammen med dine kollegaer at skabe og sikre et godt arbejdsmiljø Ansvar for optimal og ansvarlig resurseudnyttelse i personaleplaner ved hjælp af ”ønskeplan” inkl. lønindberetning, som vi lærer dig at bruge når du starter i stillingen At du kan sikre løsning af både stort og småt, og ligeledes prioritere i opgaverne Deltagelse i relevante møder, både i og uden for afdelingen For den rette person kan vi tilbyde En plads i vores velfungerende ledergruppe med god sparring og samarbejde ”Introduktionspakke” for nyansatte ledere, hvor du vil få en oplæring og indsigt i Sygehus Lillebælts (SLB) kerneværdier En arbejdsplads hvor der er stor fokus på lederudvikling med mulighed for interne og eksterne foredrag, kurser mm. Vi deltager som afdeling altid på ECR, RSNA og andre kongresser. En afdeling der vægter medansvar og medinddragelse og har en kultur, der afspejler dette. Der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og når der er problemer (som der altid vil opstå på en stor arbejdsplads), adresserer vi dem sammen. Du vil få en travl hverdag med masser af udfordringer og ligeså mange grin! Afdelingen: Røntgen og Scanning Kolding sygehus er Patienternes Akutsygehus, og en del af Sygehus Lillebælt. Sygehus Lillebælts øvrige røntgenafdelinger er placeret i Vejle, som er specialistsygehus for onkologi, og i Middelfart som har rygspeciale. Der samarbejdes på tværs af afdelingerne, hvor det giver mening.  Sygehuset, såvel som afdelingen, er meget optaget af forbedringsarbejde og forsøger hele tiden at rykke grænser for at optimere patienternes oplevelser, når de har brug for vores hjælp. Afdelingen er betydeligt udvidet – og udviklet i de senere år.  Vi uddanner beskrivende radiografer både til knogler og UL, og vi har et team af radiografer der kører ud med ”Mobilt røntgen” for at tage røntgenoptagelser af svækkede og demente patienter på plejehjem og institutioner. Der er udviklet et særligt børnemiljø i MR med leg og informationer på en APP, har uddannet børneteam og en indretning, der tilsammen giver tryghed og gør behovet for anæstesi i forbindelse med MR-scanning mindre.  Sekretariatet har udviklet et enestående bookingoverblik skabt i samarbejde med husets afdelinger. Disse er eksempler på den type udvikling, der kontinuerligt foregår i afdelingen. Afdelingen består af 85 engagerede medarbejdere, hvoraf radiografgruppen udgør 55-60 personer og sekretariatet 7 personer.  Årligt udføres der ca. 130.000 undersøgelser på følgende modaliteter fordelt på afdelingen og i Akutafdelingen: MR, karintervention inkl. hybridstue, CT, DR, UL og mobilt røntgenudstyr. Ring eller skriv til  Chefradiograf Pica Andersen via mail Pica.ann.blackburn.andersen@rsyd.dk eller på telefon nr. 24643394 hvis du vil høre mere om stillingen eller afdelingen. Du er altid velkommen! Læs mere om Sygehus Lillebælts værdier her: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm335379 Ansøgningsfristen er d. 31. oktober 2022 kl. 12. Det forventes at samtaler afholdes d. 7. november 2022.  Sammen med den motiverede ansøgning skal vedlægges CV og eksamensbeviser