Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bioinformatiker, Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital.

  • Region MidtjyllandKlinisk Mikrobiologi
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

En fuldtidsstilling som bioinformatiker ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale. Stilling vil være fokuseret på sekvensering og analyse af mikroorganismers genomer mht. at påvise typer, klonsammenfald, resistensgener eller –mutationer, og patogenesitetsmarkører. Klinisk Mikrobiologi har for nuværende 5 molekylærbiologer og en udviklingsansvarlig bioanalytiker, der arbejder med opsæt, validering, implementering og kvalitetssikring af molekylærbiologisk analyser og den tilknyttede forskning og udvikling. Afdelingen udfører en bred vifte af mikrobiologisk analyser, der strækker sig fra højt specialerede analyser i forbindelse organtransplantation til masse-analyser for kønssygdomme o.a. Afdelingen servicerer alle hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland. Ud over laboratoriet omfatter afdelingen også infektionshygiejnisk enhed der blandt andet håndterer smitteopsporing. Dette også vha. genomsekvenseringsdata. De molekylærbiologiske analyser er hovedsageligt baseret på Q-PCR og beslægtede teknologier, hvor analyse-porteføljen er en blanding af in-house og kommercielle kit. Det forventes at sekvensering får en voksende rolle i den molekylærbiologiske analyse af mikroorganismer særligt mht. typning af agens og resistensgener og til smitteopsporing. Afdelingen står bl.a. for den løbende sekvensering af alle positive SARS-CoV-2 prøver fra sundhedssporet i Region Midtjylland. En væsentlig del af jobbet vil i den nærmeste tid bestå i at vedligeholde og videreudvikle den bioinformatiske del af denne drift-opgave. Typiske arbejdsopgaver Behandle sekvensdata i et Linux-HPC miljø. Anvende command-line tools. Herunder workflow management systemer som f.eks. snakemake. Udarbejde kliniske og forskningsmæssige data f.eks. ved brug af statistiske beregningsværktøjer som f.eks. R Gøre resultaterne tilgængelige for ikke-bioinformatikere. Vi ønsker, at du er uddannet cand. scient, cand. polyt eller lignende, gerne med en bioinformatisk overbygning. om muligt har erfaring med bioinformatiske analyser af mikrobiologiske sekvensdata. kan arbejde selvstændigt, men samtidigt samarbejde om fælles projekter. er udviklingsorienteret, ansvarsfuld, fleksibel og sætter patienten i centrum. kan samarbejde på tværs af faggrænser. kan og vil indgå i afdelingens undervisnings- og forskningsopgaver. Vi tilbyder en dynamisk afdeling i stor faglig og organisatorisk udvikling. et selvstændigt og afvekslende arbejde med engageret personale. en spændende, afvekslende og travl hverdag. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.