Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hygiejnesygeplejerske

  • Region Midtjylland Staben
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Brænder du for at forebygge smittespredning blandt patienter og personale, samt for arbejdet med spændende infektionshygiejniske opgaver på vores nye hospital? - så er det dig vi søger som hygiejnesygeplejerske i Infektionshygiejnisk Enhed, Regionshospitalet Gødstrup, senest pr 1. januar 2023. Forebyggelse af smittespredning og infektionshygiejne er, som følge af erfaringer og læring fra COVID epidemien, blevet et opmærksomhedspunkt i hele organisationen. Du får base i Staben i Gødstrup. Dit arbejdsområde er Vi har travlt med opgaver relateret til ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup samt har på baggrund af erfaringer fra COVID behov for: at øge fokus og kompetencer på generel infektionshygiejne i hele organisationen at øge implementeringen af de gældende retningslinjer på området implementering af hospitalets hygiejnestrategi Herunder Rådgivning, undervisning og formidling inden for det infektionshygiejniske område, herunder en række ting knyttet til det nye hospital ift. omklædning, op-stuer, depoter, om- og tilbygninger Udarbejdelse af lokale, regionale samt nationale retningslinjer Overvågning af udvalgte hospitalserhvervede infektioner Udredning og iværksættelse af foranstaltninger i forbindelse med udbrud Deltagelse i forskning og udvikling inden for det infektionshygiejniske område Du har En sygeplejerskeuddannelse med videreuddannelse på minimum diplom-niveau og meget gerne specifik videreuddannelse inden for det infektionshygiejniske område Bred klinisk erfaring Udvist interesse for det infektionshygiejniske område Erfaring med undervisning Erfaring med ledelse samt lyst og evne til at lede opgaver Erfaring med udviklings- og/eller forbedringsprojekter Gennemslagskraft og arbejder struktureret og proaktivt Lyst til at arbejde efter Region Midtjyllands værdier dialog, dygtighed og dristighed Gode samarbejdsevner og kan indgå i dialoger på alle niveauer i organisationen Gode kommunikationsevner og kan formulere dig klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt samt kan sætte dig i modtagerens sted, når du udarbejder eksempelvis vejledninger eller undervisningsmateriale. Du får et spændende arbejde, som tilpasses dine kompetencer et godt arbejdsklima med et inspirerende og udviklende tværfagligt samarbejde en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og fleksibel arbejdstilrettelæggelse grundig introduktion og indslusning til arbejdsfunktionen hvis ikke specifik videreuddannelse i infektionshygiejne haves, vil det forventes, at det gennemføres (p.t. en to-årig masteruddannelse på Gøteborgs Universitet), dog tidligst med start i 2025. Faglig og organisatorisk profil Infektionshygiejnisk Enhed er en del af Kvalitet og Udvikling, der er en funktion i Staben med organisatorisk reference til hospitalsledelsen. Infektionshygiejnisk Enhed består af 3 hygiejnesygeplejersker. Herudover er der i Kvalitet og Udvikling yderligere 23 medarbejdere samt en kvalitets- og udviklingschef. Kvalitet og Udvikling er en markant aktør, der støtter og styrker udvikling, kvalitet og patientsikkerhed i Hospitalsenheden Vest. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til vore samarbejdspartnere og hinanden. Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor samarbejdet er baseret på respekt og tillid. De nære relationer i afdelingen og blandt kollegerne i de øvrige afdelinger, almen praksis og kommunerne er essentielle for, at vi kan levere resultater af høj kvalitet. De øvrige funktioner i Staben er NIDO, HR, Økonomi og Strategi og Plan. Du kan læse mere i vedhæftede stillings- og funktionsbeskrivelse . Er du interesseret? Så send os din ansøgning vedhæftet CV, elektronisk, senest den 23. oktober 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 31. oktober. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Kvalitets- og Udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919 eller Infektionshygiejnisk Enhed på tlf. 7843 8708. Ansættelse fra 1. januar 2023 eller efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Vi gør opmærksom på, at der vil blive anvendt personlighedstest i ansættelsesprocessen. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.