Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye psykolog til Team for affektive lidelser i Skive? – og pr. 01.01.2023 i vores nye Team for Personlighedsforstyrrelse!

  • Region Midtjylland Regionspsykiatrien Midt
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Genopslag grundet ønske om et bredere felt af ansøgere Til vores ambulante enhed i Skive søger vi pr. 1. december 2022, eller snarest derefter, en psykolog i fast stilling. Team for affektive lidelser i Skive er en del af Klinik for Affektive Lidelser, der også består af Team for Affektive Lidelser i Viborg samt Team for Ældrepsykiatri. Du vil blive en del af et nyt team I Regionspsykiatrien Midt er vi lige nu i en spændende proces med at få etableret et selvstændigt team - Team for Personlighedsforstyrrelse - som kommer til at høre under Klinik for affektive lidelser. Det nye team går i luften den 1. januar 2023, og vil blive dit nye tjenestested i Skive. Teamet vil bestå af 4 psykologer, 1 behandler og 1 tilknyttet overlæge (der også er læge for Team for affektive lidelser i Skive), 1 souschef (der ligeledes er souschef for affektiv team samt psykose/ADHD-teamet i Skive) samt lægesekretærbistand. De øvrige 3 psykologer er specialister i psykoterapi inden for den psykodynamiske referenceramme og med stor og årelang erfaring inden for behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Vores behandler har lige så stor erfaring med denne patientgruppe. Team for Personlighedsforstyrrelse kommer til at behandle patienter i alderen 18-68 år med personlighedsforstyrrelser. Psykologernes og behandlerens arbejdsområder er at tilrettelægge og give behandlingsforløb til patienter med personlighedsforstyrrelser i pakkeforløb/uden for pakkeforløb. I Regionspsykiatrien Midt har vi behandlingsforløb på såvel hovedfunktionsniveau som på regionsfunktionsniveau i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser. I gruppebehandlingen vil Team for Personlighedsforstyrrelse grundlæggende komme til at arbejde indenfor en psykodynamisk referenceramme, inspireret af mentaliseringsbaseret terapi (MBT). I den individuelle terapi arbejdes der eklektisk og ud fra en vurdering af, hvilken metode der egner sig bedst til den enkelte patient. Arbejdsopgaver : Indledende samtaler herunder afklaring af comorbiditet, misbrug, m.m. i forhold til opstart af evt. behandlingsforløb for personlighedsforstyrrelser Individuel terapi samt gruppeterapi (MBT) Udredning primært i forhold til personlighedsforstyrrelser, men også andre diagnosegrupper Psykoedukation (MBT baseret) i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser Yde faglig sparring/supervision til kolleger i eget team (ved behov) Yde fast supervision til et tværfagligt team/sengeafdeling på tværs i organisationen i Regionspsykiatrien Midt Ved behov, yde supervision til psykologkolleger f.eks. i forbindelse med opnåelse af autorisation Ved relevante kvalifikationer, yde supervision af psykoterapi til læger under speciallægeuddannelse til psykiater Faglige kvalifikationer: Cand.psych. aut. Gerne erfaring inden for en psykodynamisk eller mentaliseringsbaseret referenceramme. F.eks. en 2-årig terapeutisk efteruddannelse Terapeutisk erfaring med - og interesse for - personlighedsforstyrrelser Erfaring med individuel- samt gruppeterapi Rutineret kendskab til PSE, SCID-II eller SCID 5, gerne også WAIS-IV Viden om og interesse for psykopatologi og differentialdiagnostik Kendskab til MBT-behandling Gerne kendskab og interesse for forskning, f.eks. inden for psykoterapi Erfaring med supervision af psykologer og øvrige faggrupper (sygeplejersker og plejepersonale på sengeafdelinger) Erfaring med Elektronisk patientjournal (EPJ) eller lignende dokumentationssystem Erfaring med arbejdet som psykolog i behandlingspsykiatrien Personlige egenskaber: Gode samarbejdsevner (både mono - og tværfagligt) Fleksibilitet, omstillingsparathed og selvstændighed Rummelig, empatisk, god indlevelsesevne, samtidig med evnen til at bevare sig selv og sætte klare rammer Evne til at bevare overblik, til at arbejde selvstændigt, stoppe op og søge mono- eller tværfaglig sparring ved emotionelt pres Ønske om faglig udvikling Vi kan tilbyde: Engagerede kolleger Eget kontor Et arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone Relevant efteruddannelse Supervision, eksternt og internt (primært) efter erfaring og kompetencer Fagligt forum med fokus på personlighedsforstyrrelser Samarbejde med psykologkolleger i Viborg og Silkeborg Fælles møder med psykologkolleger fra Viborg-Skive-Silkeborg - i alt ca. 35 psykologer Mentorordning de første tre måneder og individuelt tilrettelagt introduktionsprogram Generelt vægter vi det meget højt at have et godt arbejdsmiljø og har bl.a. et stort fokus på; at spille hinanden gode, de gode samarbejdsrelationer og at have et stort kendskab til vores forskellige faglige og professionelle kompetencer, for at kunne yde den bedste patientbehandling. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Spørgsmål? Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos souschef Dorte Sti på tlf. 7847 4300. Træffes bedst i tidsrummet kl. 8-15. Ansøgning samt bilag med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest onsdag den 9. november 2022. Ansættelsessamtaler afholdes i Regionspsykiatrien Midt i Skive, Kompagnigade 11 B mandag den 14. november 2022. Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.