Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Salgskoordinator

  • CMS Dental A/S
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

CMS Dental A/S søger en medarbejder til internt salg og ekspedi tion i Glyngøre. Måske arbejder du i klinikmiljøet og drømmer om at arbejde med salg og service til tandklinikker. Hvis du går med den drøm, så er dette job måske noget for dig. Vær med ti l at gøre en forskel for pa ti enter og behandlere. CMS Dental øger livskvaliteten for pa ti enter over hele verden. Virksomheden udvikler banebrydende behandlingsmetoder, der ændrer tandbehandlingen ti l fordel for pa ti enter og klinikpersonale. Vi forventer At du kan besvare henvendelser fra klinikpersonale, tage imod ordrer og e ft erfølgende behandle dem. At du skal være med ti l at tilrett elægge kampagner og lave opfølgning. Deltage i uds ti llinger og a ft enmøder e ft er behov. At du skal kende ti l salg ti l tandklinikker og have kendskab ti l terminologi og omgangstone i klinikmiljøet. Du kan også have en faglig baggrund som tandplejer eller klinikassistent med et brændende ønske om at sælge. At du skal deltage i ekspedi ti on af varer. At du skal være ru ti neret PC bruger, af CRM, WORD, EXCEL og være flydende i dansk mundtligt og skri ft ligt. Engelskkundskaber en fordel. At du er ikke-ryger, interesseret i sund livss ti l uden dog at være fana ti sk. Vi ti lbyder Et spændende job med store muligheder for at arbejde med banebrydende behandlingskoncepter og for personlig udvikling. Der bliver mulighed for oplæring indenfor et område i stadig udvikling. En arbejdsplads, hvor du kommer ti l at indgå i et team, der spænder fra udviklingsideer, over udvikling, produk tt est, markedsintroduk ti on og markedssucces. Du får vidtstrakt mulighed for at påvirke din daglige arbejdsdag. Fuld ti dsjob, løn e ft er kvalifikationer. Send din ansøgning med CV i pdf-format og billede ti l job@cmsdental.dk CMS Dental A/S udvikler produkter og behandlingsmetoder ti l forebyggelse og behandling af mundhulelidelser. Produktion af egne produkter sker i Glyngøre og der eksporteres til hele verden. Virksomheden er ISO13485 certificeret, §39 godkendt og følger GMP reglerne.