Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til intensiv NORD 1, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Intensiv
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde i det neurointensive speciale på vores afdeling, hvor vi har et ambitiøst men uhøjtideligt arbejdsmiljø - Hvor du er omgivet af dygtige kollegaer, som gør det tværfaglige samarbejde og fællesskab helt unikt? Vi søger sygeplejersker til Intensiv Nord 1 med tiltrædelse pr. 1. december 2022 eller efter aftale i både faste stillinger og et-års vikariater. Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Vi er en del af Aarhus Universitetshospitals intensive afdeling med i alt 42 behandlingspladser, hvoraf de 19 pladser er i NORD. Her på NORD 1 har vi 10 pladser, hvor det primære fokus er på neurospecialet. Vi har et vekslende patientflow og modtager bl.a. mange patienter fra Akut- og Traumemodtagelsen. Vores patienter har sygdomme og skader relateret til centralnervesystemet bl.a. blødninger i hjernen, hovedtraumer og rygmarvsskadede patienter. Vi møder patienten og pårørende i den akutte og kritiske fase og varetager patientforløbet videre i den tidlige rehabilitering. Vores fokus er den højtspecialiserede sygepleje, og som sygeplejerske her får du mulighed for at kombinere alt lige fra den instrumentielle sygepleje i et højteknologisk miljø til den helt grundlæggende sygepleje, samt den mere eksistentielle og psykosociale del af sygeplejen. Vi er en dedikeret og bredt sammensat personalegruppe, hvor størstedelen er specialuddannet i intensiv sygepleje. Vi vægter den faglige sparring, en høj kvalitet og et godt og givende samarbejde. Vi holder daglige sygeplejekonferencer, sætter fokus på udviklingsprojekter og prøver hele tiden på at gøre tingene endnu bedre. Vi arbejder tæt og ligeværdigt sammen med afsnittets øvrige personale - læger, sekretærer, serviceassistenter og fysioterapeuter om at skabe optimale patientforløb. Vi hjælper hinanden og uanset tidligere erfaring, står du aldrig alene med opgaverne. Vi tilbyder et struktureret og individuelt 1-års introduktionsforløb med undervisning, teoridage, supervision og faste mentorer i de første 6-8 uger. Du vil løbende gennem det første år få følgedage med intro - og oplæringssygeplejerskerne. Det er en fordel, hvis du har erfaring og gerne indenfor specialet. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, men også i fællesskabet kan agere roligt og med overblik i en ofte hektisk og travl hverdag kan håndtere mange indtryk, opgaver og mennesker kan trives i et højteknologisk miljø med fokus på patienten og de pårørende kan bidrage positivt til den faglige udvikling, kvalitetsarbejdet og den gode trivsel er rummelig, engageret og fagligt velfunderet, og at du tør udfordre og vil investere i vores afsnit og speciale. Du har mulighed for at få indflydelse på din vagtplan, så du kan få dine ca. 8-10 aften- eller nattevagter på fire uger til at passe ind i dit privatliv. Du har mulighed for at vælge 12-timers vagter i både hverdage og weekender. Vi vægter gensidig fleksibilitet højt i forhold til ønsker i både hverdage, weekender og helligdage, så rigtig meget kan lade sig gøre i vagtplanlægningen. Aktuelt forsøger vi med et projekt omkring reduktion af weekendtimer, for dem der måtte ønske det. Du er meget velkommen til at besøge os og se vores intensive afsnit og evt få en følgedag med en af vores sygeplejersker. Vi glæder os til at høre fra dig. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation. Vil du vide mere, så ring til afdelingssygeplejerske Jytte Haaning på 4241 3292. Ansøgningsfrist den 6. november 2022. Samtaler afholdes løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.