Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kirkens Korshærs Herberg i Aalborg søger socialfaglig medarbejder til rotationsvikariat

  • Aalborg KommuneKirkens Korshærs Herberg
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Socialfaglig medarbejder til rotationsvikariat søges. Kirkens Korshærs Herberg, Forchhammersvej 13-15, 9000 Aalborg, søger en medarbejder til rotationsvikariat på fuld tid med tiltrædelse den 14.11.2022 eller efter nærmere aftale. Kirkens Korshærs Herberg er en selvejende institution under landsorganisationen Kirkens Korshær. Herberget drives under servicelovens §110 og Herberget har en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Herbergets normering tæller i alt 22 døgnpladser på Forchhammersvej 13 og Hobrovej 600 samt 10 – 20 efterforsorgspladser, hvor der ydes støtte i borgeren eget hjem. Personalenormeringen er pt. ca. 20 årsværk. Herberget tilbyder midlertidigt ophold til mennesker, som er ramt af sociale/psykiske/misbrugs problemer samt hjemløshed. Rummelighed overfor anderledes adfærd er et mål i sig selv. Samtidig arbejder vi ud fra et ”herfra og videre” perspektiv, hvor målet er at komme fra hjemløshed til en permanent boligform. Herbergets opgave er derfor, at yde personlig støtte/hjælp til den enkelte og samtidig fastholde ansvaret for eget liv, således at beboeren udrustes bedst muligt til at skabe egen fremtid. Denne stilling er en blækspruttestilling og vil bestå af blandede vagter, dag, aften og evt. nat. Arbejdet består af pædagogiske og samværsmæssige opgaver samt dokumenterende opgaver relateret til den enkelte beboers udfordringer og opholdsplan. Opgaverne løses i samarbejde med beboeren, med internt kollegateam og med eksterne samarbejdspartnere (sagsbehandler, jobrådgiver, læge, kriminalforsorg m.fl.). En del af arbejdet vil foregå ud af huset som bostøtte/efterforsorgsarbejde ift. tidligere beboere og som støtte og bisidder for nuværende beboere. Kørekort (B) vil være en fordel. Arbejdet omfatter også praktiske opgaver som rengøring, bestilling af varer og mindre vedligehold af huset. Vi søger en medarbejder som: Gerne må have erfaring fra arbejde med målgruppen – socialt udsatte medmennesker, hvor hjemløshed, psykisk sygdom og alkohol/hash/stofmisbrug ofte er en del af livet (på Herberget tolereres beboernes indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer). I målgruppen findes mange mennesker med anden kulturel baggrund (primært grønlandsk). Har evne og mod til at være skabende i relationen mellem beboeren og sig selv. Har lyst til samarbejdet med beboeren omkring opholdsplansarbejdet samt praktiske opgaver som madlavning, rengøring mv. Kan rumme at være i et miljø, hvor abnorm adfærd og konflikter opstår og skal håndteres. Hvilket bl.a vil sige, at forstå sig selv som en del af situationen og kunne reflektere over egne (følelsesbetingede) reaktioner i den. Og omsætte refleksionerne til faglig begrundet handling. Er fleksibel, da der er skiftende arbejdstider, dag/aften/nat også i weekends og på helligdage. Vil og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livssyn og være en del af organisationen. Den kristne tro og det kristne menneskesyn er vores inspiration i ønsket om at vise Nærvær, Omsorg og Respekt over for de mennesker vi møder på Herberget. Meget gerne har en relevant socialfaglig uddannelse (pt. har vi ansat pædagoger, diakoner, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, lærer). Og har interesse samt mod til at indgå i et refleksivt fagligt fællesskab og samarbejde med andre dygtige kollegaer. Bl.a via gruppesupervision, teamsamarbejde, praktikanter, efteruddannelse. I ansøgningen beder vi om, at du forholder dig til ovennævnte punkter og til hvordan du kan bidrage til Herbergets virke ud fra dine kvalifikationer. Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henvendelse til forstander Gerhard Larsen eller souschef Lars Andersen på tlf. 98 13 18 54. Stillingen er et rotationsvikariat og som følge heraf tidsbegrænset til 9 måneder. Stillingen er omfattet af lokalløn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer (SL og FOA). Ansøgningsfrist: mandag d. 31.10.2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 3.11.2022. Sammen med din ansøgning bedes du medsende dokumentation for, at du kan ansættes som rotationsvikar. Dokumentationen fås ved henvendelse til a-kasse eller jobcenter. Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.