Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hvad er der med de ben? Sygeplejerske søges til det gode kollegiale fællesskab

  • Region Hovedstaden
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Karkirurgien er et lærerigt speciale, hvor vi vægter den gode sygepleje og hvor vi værner om hinanden. Vi søger en kollega til vores velfungerende team, som er bredt sammensat af køn og erfaringer. I sengeafsnittet for Karkirurgi vil du møde patienter i alle aldre med sygdomme i pulsårer uden for hjernen og hjertet. Det drejer sig om forsnævringer, tillukninger og udposninger i ekstremiteterne, abdomen og halspulsåre. Vores hverdag er afvekslende. Hverdagen er præget af dagskirurgiske forløb, akutte, korte optimerede samt længerevarende forløb. Normering er god, og du får mulighed for at have forskellige funktioner såsom at være i dagkirurgisk regi eller akutsygeplejerske. Vi arbejder med tildelt patientpleje, hvor du vil komme til at berøre alle aspekter ved sygeplejen. Vi er stolte af den høje sygeplejefaglighed og læringsmiljøet, hvor vi favner alle aspekter af sygeplejen. Med erfaring i Karkirurgi har du de bedste forudsætninger til at videreudvikle og specialisere dig. Vi tilbyder: God introduktion Et individuelt introduktionsprogram. Forløbet strækker sig over 5 uger, hvor du er udenfor normeringen og vil følge en fast sygeplejerske. Efter introduktion får du dagligt en ”buddy”, som skaber rum for sparring. Dine kollegaer og ledelsen tager hensyn til, du er ny i specialet. Det første år er der planlagt fastlagte temadage om blandt andet patientforløb, dokumentation, karkirurgiske sygdomme og sår. For nyuddannede sygeplejerske tilbydes 7 dages kursus ”godt på vej i sygeplejen”. Kursus omhandler sygepleje til den komplekse patient. Personligt arbejdsliv Ønskebaseret vagtplanlægning. Du kan få det timeantal, du ønsker. Weekendvagt ud fra dine præferencer enten hver 3. eller 2. weekend i 8 timers vagter. Du kan få toholdsskift i form af dag- og nattevagter. Kollegialt fællesskab Vi er kendt for et godt kollegialt fællesskab og hjælper hinanden. Vi tager ikke det gode arbejdsmiljø for givet, men arbejder løbende med trivsel. Der er årligt sommerfest og julefrokost for alle ansatte i afdelingen Vi har stort socialt sammenhold hvor vi blandt andet mødes til æbleskiver & gløgg, strikkeklub, rundbold i Fælledparken, løb for de morgenfriske og hygge efter arbejde. Kompetenceudvikling Vi tilrettelægger din kompetenceudvikling ud fra dine ønsker og afdelingens behov. Du kan være medlem af en faglig gruppe indenfor enten aktivitet, ernæring, rehabilitering, smerter og sår, hvor vi dygtiggør os indenfor området og igangsætter sygeplejefaglige projekter. Refleksion, bed-side vejledning og ugentlig sygeplejekonference ved kliniske sygeplejespecialister. Temadage både i og udenfor afdelingen. Kurser og uddannelse efter interesse eksempelvis efteruddannelse for erfarne sygeplejersker med særligt observationskrævende patienter, det regionale sårkursus og et-årigt uddannelsesforløb i Hjertecentret. Hvis ovenstående lyder interessant, så er det dig, der skal være vores nye kollega . Vi søger sygeplejerske til fast stilling. Oversygeplejerske Lone Schmidt og klinisk sygeplejespecialist Sally Jakobsen kan ved spørgsmål træffes på tlf.nr. 3545 1463. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd. Ansøgningsfrist d. 14. november 2022. Ansættelsessamtaler aftales løbende, og ansættelsesdatoen fastlægges i samarbejde med afdelingen og den nye medarbejder.