Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælper til fast dagvagt - Demensplejehjemmet Lions Parken

  • Aalborg KommunePlejeboliger Lions Parken
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Demensplejehjemmet Lions Parken giver dig nu muligheden for at komme og arbejde sammen med os. Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du er en dygtig social- og sundhedshjælper, der vil arbejde i  dagvagt. Du skal trives med at arbejde med demente og mene, at det er rigtigt at arbejde ud fra principperne, der rummes i Eden Alternative filosofien. I Ældre- og Handicapforvaltningen er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse.  Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv., hvilket passer rigtigt godt til vores måde at arbejde på. Vi er det eneste registrerede Eden Alternative plejehjem i region Nordjylland, og det er vi stolte af, og vi arbejder hele tiden med at skabe den bedste hverdag for vores beboere og os selv. Du kan læse mere om os på: https://plejehjemsoversigten.dk/da/Nordjylland/Aalborg-Kommune/Lions-Parken og på: En bedre hverdag til vores ældre på plejehjem - Eden Denmark, Liv værd at leveThe Eden Alternative – Denmark Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Demensplejehjemmet Lions Parken er hjem for 45 mennesker med forskellige problemstillinger inden for demens. Det betyder, der arbejdes ud fra Eden Alternatives principper, der sammen med Tom Kitwood udgør vores pædagogisk individuelle tilgang for dem, der bor her. Vi har et miljø, som giver mennesker med demens mulighed for et ligeværdigt, sjovt og indholdsrigt liv, og for at bevare eller højne deres funktionsniveau i så lang tid som muligt. Vi arbejder hele tiden med hverdagshabilitering. Hos os er det lige så stor værdi at have tid til at læse højt fra avisen eller holde i hånd, som det er at give sonde eller dosere medicin. Vi er her hos os alle ligeværdige – både beboere, medarbejdere og ledelsen. Vi er i langt overvejende grad social- og sundhedsassistenter her på stedet, og alle har vi - ud over vores faglige kompetencer - også personlige kompetencer, som hele tiden er i spil. Som social- og sundhedshjælper her hos os vil du være en vigtig del, for at få dagligdagen i dit team til at hænge sammen, og du får brugt alle dine kompetencer, både faglige og personlige. Vi arbejder i teams, men hjælper selvfølgelig hinanden på tværs af vores fire afdelinger. Vi arbejder hver anden weekend. Vores arbejdsforhold er super gode, og vi forstår at passe på hinanden. Vi når vores opgaver i det daglige, og vi har forståelse for hinandens små særheder. I dagvagt arbejder vi maks. 4 dage i træk. Der er 4 social- og sundhedsassistenter, en social- og sundhedshjælper samt en husassistent ansat i hvert dagvagtsteam. Timetal er som udgangspunkt 37 timer/ugen Ansættelse vil være den 1 december – eventuelt tidligere. Der er indlagt tid til en god introduktion til dig. Der er tale om en fast stilling. Vi er en arbejdsplads der hele tiden i bevægelse, og derfor er vi også altid forandringsparate, når der er behov for det. Vi arbejder efter langsigtede strategier, som vi selv er med til at fastlægge gennem vores MED-udvalg, så vi ved, hvor vi er på vej hen, og vi vægter kommunikation i alle led på vores arbejdsplads højt. Og ikke mindst ved vi, at vi hele tiden kan blive endnu bedre til det vi gør, end vi er i dag. Vi glæder os til din ansøgning, både hvis du er nyuddannet eller har masser af erfaring Dine primære opgaver vil være: At sørge for, vores beboere får en god, tryg og hyggelig hverdag, da der altid skal være liv på vores plejehjem, samt være med til at sikre en høj sundhedsfaglig kvalitet i vores arbejde Faglige kompetencer: Uddannet social- og sundhedshjælper Det er en fordel, hvis du har erfaring med at dokumentere i CURA ellers lærer vi dig det Gerne med erfaring eller stor interesse for demens Personlige kompetencer: Du er dygtig og stolt af dit fag Det er vigtigt, at du tør vise, hvem du er, og hvile i hvem du er Du skal være parat til efteruddannelse, - hos os er efteruddannelse et krav - ikke et tilbud Du skal være stabil, psykisk robust og ”ville” os Du skal kunne lide at ”hygge” og arbejde med low arousal Arbejdsstedets adresse: Demensplejhejemmet Lions Parken, Lions Parken 6A, 9400 Nørresundby Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Jakob Thøgersen på tlf. 9931 5900 eller assisterende ledere Gitte Mark på tlf. 9931 5903 og Lena Ladehoff Mikkelsen på tlf. 9931 5904 for yderligere oplysninger. Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2022 Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision Ledelseskæden Frihedsbrevet Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.