Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelsesansvarlig jordemoder - Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Kvindesygdomme og Fødsler
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Fødegangen på Aarhus Universitetshospital søger en uddannelsesansvarlig jordemoder til en fast stilling på 37 timer fra d. 01. januar 2023 eller efter aftale. Vi søger en 3. uddannelsesansvarlig jordemoder, der sammen med de to nuværende uddannelsesansvarlige jordemødre skal varetage opgaverne omkring den kliniske del af jordemoderuddannelsen, samt have en tæt tilknytning til klinikken. Stillingen indebærer 25 timer/uge med uddannelsesansvarlige opgaver og 12 timer /uge med klinisk arbejde, det vil sige vagtarbejde på fødegangen. Vi søger en kompetent jordemoder med en stærk faglig profil og med: Minimum 5 års bred klinisk erfaring som jordemoder Dansk autorisation Relevant pædagogisk videreuddannelse- kandidat eller masterniveau Interesse for uddannelse, pædagogik og læring Interesse for team og simulationstræning Interesse for udvikling af undervisnings- og eksamensformer En høj grad af selvstændighed og evne til at planlægge og prioritere sine opgaver Energisk og nysgerrig På Fødeafdelingen på Aarhus universitetshospital er uddannelse af høj kvalitet en mærkesag. Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler har ca. 20.000 jordemoderkonsultationer, ca. 10.000 ambulante kontroller, ca. 4500 fødsler og ca. 9000 efterfødselskontakter om året. Afdelingen varetager den kliniske del af uddannelsen for ca. 48 jordemoderstuderende årligt på alle niveauer i uddannelsen, samt uddannelsesforløb for medicinstuderende, sygeplejestuderende, redder elever, læger mv. I din nye hverdag indgår du i et team med vores to andre uddannelsesansvarlige jordemødre. Med udgangspunkt i studieordningen tilrettelægger I de jordemoderstuderendes kliniske del af uddannelsen. Du planlægger og afholder undervisning, prøver/eksamener, forventningssamtaler, midt- og slutsamtaler mv. Du sikrer koordinering af den teoretiske og kliniske del af uddannelsen Du er de studerendes samt kontaktjordemødrenes kontaktperson, hvilket betyder at du er i tæt kontakt med begge parter i hverdagen Du arbejder tæt sammen med UCN i Aalborg, hvor vores studerende kommer fra Du holder dig fagligt opdateret og implementerer dette i dit arbejde med de studerende Du indgår i samarbejde med vores 4 vicechefjordemødre og oversygeplejerske, vagtcentralen samt chefjordemoderen Du koordinerer tværfagligt og bidrager til faglig udvikling i afdelingen generelt Løn og ansættelsesvilkår i henhold til sundhedskartellets vilkår. Stillinger på Fødegangen AUH er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest . Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger. Vi henviser til vores hjemmeside, https://www.auh.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/ hvor du kan orientere dig om vores afdeling. For mere information om stillingen kontakt: Uddannelsesansvarlig Else Dorthe Andersen: Elsedorthe.Andersen@skejby.rm.dk/ 2910 9722 eller Uddannelsesansvarlig jordemoder Hanne Graugaard: hagrau@rm.dk /9243 2573 Chefjordemoder Jeanette Ziska: jeanzisk@rm.dk /2159 1826 Vi skal have din ansøgning i hænde senest mandag d. 31. oktober 2022 kl. 12.00. Ansøgning via dette link: Der afholdes ansættelsessamtaler  den 7. november 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.