Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Regionspsykiatrien Horsens søger en cheflæge, der vil stå i spidsen for en veldrevet og ambitiøs afdeling

  • Region Midtjylland Regionspsykiatrien Horsens
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Regionspsykiatrien Horsens er en afdeling med dedikerede ledere og medarbejdere, der sætter barren højt og lægger stor vægt på samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer. Som cheflæge indgår du i et sidestillet lederskab med chefsygeplejersken. Sammen udgør I afdelingsledelsen, der sætter den strategiske retning for afdelingen og sikrer kvaliteten i patientbehandlingen og driften i tæt samarbejde med afdelingens funktionsledere. Hvem er du? I stillingen som cheflæge skinner engagementet ud af dig, og du tager ledelsesansvar for drift og udvikling af afdelingen og dermed også for kvaliteten i den behandling, vi tilbyder vores patienter. I samspillet med kollegaer er du en synlig, nærværende og visionær leder med en åben og anerkendende tilgang til ledelse. Du kan indgå i et tæt makkerskab med chefsygeplejersken på det fælles ledelsesområde, og som ledelsespar har I gennemslagskraft samt lyst og vilje til at træffe de nødvendige beslutninger. Og du er ikke mindst en leder, som inddrager andre og går i dialog med medarbejdere, kollegaer, hospitalsledelse og eksterne samarbejdspartnere og vil være med til at styrke sammenhængen imellem de psykiatriske afdelinger. Vi ønsker, at den kommende cheflæge: Ser ledelse som en selvstændig disciplin på linje med det faglige, og som har visioner for ledelse og lederudvikling i afdelingen. Har faglige ambitioner og kan sætte retning til gavn for patienterne. I samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe vil lede og inspirere et tværfagligt sammensat personale i overensstemmelse med Region Midtjyllands værdier og ledelsesgrundlag. Har en åben, tydelig og anerkendende ledelsesstil og kommunikation. Aktivt arbejder på at fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Kan facilitere og implementere strategiske tiltag, der bidrager til at robustgøre organisationen og sikrer kvalitet i behandlingen af den enkelte patient. Er målrettet, resultatorienteret og evner at påtage sig det økonomiske ansvar. Vil indgå aktivt i det tætte ledelsessamarbejde sammen med psykiatriens øvrige afdelinger i Region Midtjylland og være en del af ét samlet psykiatrihospital. Det er en forudsætning, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og har erfaring samt brænder for at arbejde med ledelse. Stillingen skal forventeligt besættes 1. januar 2023 eller efter aftale. Om Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er kendt for at være en afdeling, der udviser tydelig faglighed, vilje til samarbejde i opgaveløsningen og imødekommenhed over for patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Afdelingen har en høj tilfredshed i patienttilfredsheds- og medarbejdertrivselsundersøgelser og en meget velfungerende arbejdsmiljøorganisation opfylder siden 2017 de besluttede kvalitetsmål herunder den nationale målsætning for nedbringelse af tvang prioriterer særlige faglige indsatsområder – også i det tætte og konstruktive samarbejde med flere af optageområdets bosteder arbejder dedikeret med værdier, der bevidst italesættes i forhold til omsætning fra ord til handling har et tæt, konstruktivt og fleksibelt samarbejde med bosteder, kommuner og somatikken evalueres som et godt uddannelsessted af vores studerende, psykologer og læger under uddannelse Medarbejderne i RPH udviser engagement, stor fleksibilitet og samstemthed i det daglige arbejde – kvaliteter, der er blevet særligt fremhævet af både Ombudsmanden og Arbejdstilsynet, der begge har besøgt afdelingen i 2022. I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner. Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 225 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 223.000 indbyggere. Du kan se vores organisationsdiagram her: https://bit.ly/3MhKH2C Du kan læse mere om vores afdeling her https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/regionspsykiatrien-horsens/ Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale vedr. lægelige chefer. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. Afhængig af ansøgerens personlige kvalifikationer i forhold til stillingens indhold kan der eventuelt aftales tillæg i henhold til bestemmelserne om lokal løndannelse. Tjenestested er i Horsens. Yderligere oplysninger Ansøger bedes som en del af ansøgningsproceduren udfylde skemaet ” Bedømmelse af lægefaglige kompetencer til stilling som speciallæge i Region Midtjylland ”, herunder uddybe kompetencer indenfor ”De syv lægeroller”. Skemaet udfyldes som en integreret del af den elektroniske ansøgningsprocedure og skal således ikke vedhæftes særskilt. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Direktør Tina Ebler på telefon 2785 4484 eller Chefsygeplejerske Kirsten Gjernø Yde på telefon 2496 4948 Se stillingsbeskrivelse her. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være os i hænde senest den 30. oktober 2022 Der afholdes samtaler den 14. november 2022. For ansøgere, der går videre til 2. runde, vil der være test ved Muusmann den 16. november, hvor der skal påregnes fysisk fremmøde i Aarhus i dagtimerne. 2. samtalerunde er den 22. november. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.