Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To psykologer til PPR i Tønder Kommune

  • Tønder KommunePPR
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Er du uddannet psykolog og brænder du for at arbejde med børn og unge fra 0- 18 år? Ser du værdi i at arbejde forebyggende og helhedsorienteret? Tænker du, det giver værdi både at arbejde i konteksten og se på barnets iboende muligheder? Giver det mening for dig at høre og inddrage barnets stemme? Så bør du søge en af de to ledige stillinger ved PPR i Tønder Kommune. Vi søger to psykologer på fuld tid til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Tønder Kommune med tiltrædelse pr. 1. januar 2023 eller tidligere, hvis det er muligt. En af vore dygtige psykologer har fundet kærligheden på Bornholm, og så har vi været så heldige at få tildelt midler til en opnormering på PPR. Derfor søger vi to nye kolleger. Du kan enten være uddannet cand. psyk. eller cand.pæd.psyk. Vi tilbyder mentorordning i forbindelse med opstartsforløb mulighed for aftale om autorisationsforløb mulighed for ad hoc  sparring blandt kolleger i PPR løbende tilbud om relevante kurser og uddannelse et spændende og alsidigt job i et professionelt og selvuhøjtideligt miljø et job i en velfungerende PPR med en god blanding af erfarne og nyuddannede kolleger et job med stor indflydelse på at tilrettelægge din egen hverdag. I Tønder Kommune har vi som ambition at styrke den tidlige, forebyggende indsats i et tæt samarbejde med forældre, institutioner og skoler, så alle børn og unge får de bedste muligheder for at lære, trives og udvikle sig både personligt, fagligt og socialt. Som psykolog ved PPR i Tønder arbejdes med både konsultative og individuelle opgaver. Det kan være sparring i hverdagspraksis til forældre og fagprofessionelle omkring barnet, observationer, støttende samtaler på individ- og gruppeniveau, afdækning af læringspotentiale samt udarbejdelse af pædagogiske og psykologiske vurderinger og anbefalinger. På PPR arbejder vi med base på to indmødesteder. Den ene stilling har indmødested på Holmevej 2, 6270 Tønder. Den anden stilling har indmødested på Nyboder 25, 6520 Toftlund. Ansøgningsfristen er torsdag den 3. november og vi holder ansættelsessamtaler onsdag, den 9. november på Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder Løn og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst med relevante faglige organisationer, og vi gør opmærksom på at vi inden ansættelsen indhentes børne- og straffeattest. PPR er organiseret i Børn og Unge og vi er bemandet med psykologer, læringskonsulenter, ergo- og fysioterapeuter samt tale- hørekonsulenter. Er du interesseret? Så er du velkommen til at kontakte daglig leder, Marianne Garder på tlf. 24 96 01 74 e-mail maga5@toender.dk Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.