Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere/socialformidlere til barselsvikariater hos Ungeenheden

  • Assens Kommune
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at udvikle området for udsatte børn og unge i Assens Kommune? Kan du motivere de unge til at se muligheder i stedet for begrænsninger? Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og er du udviklingsparat, fagligt velfunderet og engageret? Så er det måske lige dig, vi står og mangler! Hos Ungeenheden i Assens Kommune søger vi to nye kollegaer til området for udsatte unge fra 15 til 18 år. Vi søger socialrådgivere/socialformidlere til to barselsvikariater. Barselsvikariaterne er på 37 timer om ugen og med opstart den 1. december eller snarest derefter. Hvem er vi I Assens Kommune har vi fokus på forebyggelse, tidligere, bedre sammenhængende og netværksbaserede indsatser. Derudover har vi fokus på uddannelses- og beskæftigelsesmålet for udsatte børn og unge. Ungeenheden er den sammenhængende og målrettede indsats i Assens Kommune for unge fra 15 til 30 år, herunder myndighedsbehandling efter serviceloven for udsatte unge fra 15 til 18 år/23 år. Ungeenheden består endvidere af Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 29 år. I Ungeenheden har vi organiseret indsatsen på tværs af lovgivning med afsæt i den unges ressourcer og udfordringer. Vi samarbejder med udsatte unge, deres forældre og samarbejdspartnere om at sikre den unges udvikling og trivsel. Vi har fokus på lokale løsninger, hvor eksisterende netværk indgår som ressourcer via eksempelvis familierådslagning. Vi har et tæt samspil mellem sagsbehandler og interne indsatser uden en organisatorisk adskillelse. Det understøtter og forstærker samarbejdet med den unge, familierne og netværket og giver et bedre fundament for en hurtig og målrettet indsats. Om jobbet Barselsvikariaterne er indenfor myndighedsarbejdet efter serviceloven for udsatte unge og indebærer: råd og vejledning modtagelse og vurderinger af underretninger børnefaglige undersøgelser afgørelser, iværksættelse og opfølgning på støtteforanstaltninger beskrevet i handleplaner for udsatte unge og deres forældre Vi arbejder ud fra den faglig metode ICS, som sætter barnet/den unge i centrum og som afdækker barnet/den unge og familiens ressourcer. Herudover er vi aktuelt i gang med kompetenceudvikling af alle vores myndighedsrådgivere på børn og ungeområdet. Dette i forbindelse med implementeringen af Job og Familie, som tidligere var et 3-årigt projekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Her fik vi i Assens Kommune skabt positiv udvikling for udsatte familier ved at samle hele familiens sagsforløb ét sted. Kompetenceudvikling foregår via undervisning, sidemandsoplæring og aktionslæring med afsæt i vores erfaringer, viden og metoder fra projektet. Dette over en periode på ca. fem måneder og med afsæt i vores aktuelle myndighedsager. Hvem er du Det er vigtigt for os, at du: brænder for ungeområdet er uddannet socialrådgiver/socialformidler og har kendskab til målgruppen af unge med komplekse problemstillinger har myndighedserfaring med udsatte unge og indsigt i børn og unges udvikling og trivsel kan bidrage til, at det socialfaglige arbejde er af høj faglig kvalitet drives af at udvikle og styrke den ekstraordinære indsats har indsigt i og fokus på unges uddannelsesmotivation og har lyst til at motivere unge til at se muligheder frem for barrierer er positiv, robust og kan bevare overblikket i en spændende og travl hverdag kan arbejde systematisk og helhedsorienteret og har mod på at udvikle nye samarbejdsmodeller med den unge har gode samarbejdsevner og er indstillet på en høj grad af tværfagligt arbejde – både internt og eksternt er holdspilleren, som også evner at arbejde ansvarsfuldt og selvstændigt tænker kreativt i forhold til opgaveløsning og har en motiverende, innovativ og igangsættende tilgang til opgaverne har kendskab til administrative opgaver og flair for registrering og dokumentation i forskellige IT-systemer (Vi arbejder i DUBU, KMD og Acadre) Hvis du er nyuddannet socialrådgiver/socialformidler, hører vi også meget gerne fra dig. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med udsatte unge under din uddannelse, f.eks. i din praktik. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted. Vil du vide mere Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Ungeenhedens teamleder, Theis Emil Hjelmsted på tlf. 64 74 73 36 eller faglig koordinator Steven Magnussen på tlf. 64 74 67 48. Ansøgningsfristen er søndag den 23. oktober. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. oktober, og du må forvente at blive indkaldt via mail og/eller telefon umiddelbart efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver inviteret til samtale, skal du være forberedt på, at der vil indgå en case i ansættelsesforløbet. Vi glæder os til at høre fra dig!