Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

S10 LEDER EFTER EN SYGEPLEJERSKE SOM VIL VÆRE EN DEL AF VORES FANTASTISKE PERSONALEGRUPPE!

  • Region MidtjyllandAFP Sengeafsnit 10
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Vi tilbyder En 37 timers stilling og med arbejde hver anden weekend i 8 timers blandede vagter (dag/aften/nat). Der er mulighed for indflydelse på 2 eller 3 holds skift. Introduktionsprogram : For at støtte dig i at falde godt til i afsnittet og lære dine arbejdsopgaver at kende samt arbejdsgang og strukturer, tilbyder vi et godt introduktionsprogram. Det vil foregå på tværs af psykiatriske afsnit blandt alle nyansatte og derefter vil du få introduktion i eget afsnit, så vi sikrer os, at du kommer godt ind i dit nye arbejde . Tværfaglig arbejdsplads: I afsnittet er vi flere forskellige faggrupper ansat, som du vil få et tæt samarbejde med og hvor alle kan bruge deres faglige baggrund til at fremme den gode behandling. Vi lægger vægt på den enkelte medarbejders indflydelse, medansvar og trivsel. Udvikling til den enkelte : Du får løbende mulighed for at udvikle dig fagligt bl.a. igennem kurser. Derudover vil du få undervisning i Skånsom magtanvendelse og deeskalering, Safewards m.fl. På S10 arbejder vi også med nøglefunktioner, hvis der er særlige områder, som du har interesse for. En nøglefunktion kan eksempelvis være kvalitetsarbejde. Der er løbende mulighed for at videreuddanne sig til specialsygeplejerske indenfor psykiatri gennem specialuddannelsen som varer 1,5 år. Derudover har vi også visioner om, at vi på sigt har en forventning om at vores team bliver udvidet med erhvervskandidater i sygepleje v. APN-linjen. Dine arbejdsopgaver i et psykiatrisk sengeafsnit I S10 behandler vi patienter med skizofreni og anden psykosesygdom samt patienter med demens med adfærdsforstyrrelser. I afsnittet har vi plads til 24 patienter, hvoraf 6 af pladserne er tilegnet patienter med diagnosen demens. Dine opgaver som sygeplejerske i vores afsnit vil være at: o    Indgå i plejeansvaret som kontaktperson o    Anvende dine sygeplejefaglige kliniske færdigheder i tæt samarbejde med patienten, hvor de oplever en professionel og tryg behandling. o    Være sparringspartner med vores dygtige læger o    Tværfaglig koordination og samarbejde med patienten i fokus, herunder patientens behov både psykiatrisk og somatisk o    Udforme funktionsbeskrivelser og andre skriftlige produkter til relevante samarbejdspartnere o    Nedbringe tvangsforanstaltninger og arbejd ud fra miljøterapeutiske tilgange (vi oplærer dig selvfølgelig grundt op i det hele) S10 er et psykiatrisk sengeafsnit Patienterne i S10 indlægges næsten altid akut til observationer af symptomer og opstart af behandling samt planlægning af udslusning. Der vil være mange varierende opgaver i løbet af en dag, hvor miljøterapi og nedbringelse af tvang er i fokus. S10 er et spændende og dynamisk afsnit, hvor du vil komme til at indgå som en vigtig ressource i et tværfagligt team, hvor den brede faglighed og fælles opgaveløsning er i fokus. Fælles for alle faggrupper er, at vi er meget passioneret for at give vores patienter de bedste forløb. Derfor er det også særligt vigtigt for os, at vi har et godt arbejdsmiljø, hvorfor dette vægtes højt og vi har integreret daglige tider til at "tjekke ind" hos hinanden for at kunne støtte og hjælpe med de faglige opgaver. Humor er en stor del af vores daglige tilværelse! S10 er bemandet 24 timer i døgnet, også weekender og helligdage. Hvorfor skal du søge jobbet hos os? På S10 er personalet kendt for at være særligt hjælpsomme og videbegærlige og de er altid til rådighed for at dele ud af deres viden og erfaringer. De formår at integrere den gode humor og positivet i den daglige arbejdsgang! Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er fra 1/11-22 eller efter aftale. Stillings- og funktionsbekrivelse for sygeplejerske i sengeafsnit på niveau 1, Afdeling for Psykoser Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte oversygeplejerske Una Burchhardt 23815958 eller oversygeplejerske Malene Josephine Stage 40253464 Ansøgningsfristen er d. 28/10 og ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 31/10 og 2/11. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.