Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

2 DigiTech social- og sundhedsassistentelever med start januar 2023

  • Kerteminde Kommune
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du fremtidens digitale social- og sundhedsassistent? 2 DigiTech social- og sundhedsassistentelever søges til GF2 forløb og hovedforløb med opstart i januar 2023 til Kerteminde Kommune Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være rollemodel og ”first mover”, når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever. De fynske kommuner har i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn oprettet en DigiTech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen med start på grundforløb 2 til januar 2023 - og du kan blive en del af et innovativt og spændende uddannelsesforløb. Uddannelsen tager ca. 46 måneder og veksler mellem skole og praktik. Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet. Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden i forhold til fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse. De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, kan være unge, ældre, syge, borgere med psykiatriske lidelser eller handicappede, der har brug for professionel pleje og omsorg. Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende og i praktikken bliver du rollemodel i forhold til at tænke velfærdsteknologi ind i borgernes hverdag. Her møder du også din vejleder, som er videreuddannet indenfor DigiTech og klar til at støtte og vejlede dig til den bedst mulige uddannelse. Vi forventer, at du: Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson Finder teknologi, it og digitalisering spændende, og at du har lysten til at være med til at udbrede velfærdsteknologi indenfor SOSU-fagene – nu og i fremtiden Er god til at samarbejde og tager ansvar Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt Er mødestabil Kan cykle Du kan læse meget mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på www.sosufyn.dk Adgangskrav For at komme i betragtning til stillingen som DigiTech-elev skal du vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning. Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2. Du indkaldes herefter til en individuel samtale med en vejleder, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev. Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk eller ved at ringe på 63 10 27 00 - tast 1. Løn- og ansættelsesvilkår Overenskomst mellem KL og FOA. Første år: 13.689,10 kroner Andet år: 15.541,17 kroner Voksenelever Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, får du voksenelevløn. Du skal selv dokumentere, at du har et års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse. Voksenelevlønnen er løntrin 11 plus et grundlønstillæg, svarende til 21.597 kroner pr. måned. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med skiftende mødetider. Mest almindelige mødetid er kl. 07.00. Voksenlærlingeløn Derudover er der mulighed for at blive ansat på voksenlærlingeløn, hvis du er: Dagpenge-, kontanthjælps- uddannelseshjælpsmodtager eller integrationsydelsesmodtager og du er ufaglært med mere end 2 måneders forudgående ledighed, eller har en forældet uddannelse som faglært. Tal med dit lokale jobcenter, om du er berettiget. Når du sender din ansøgning, bedes du indsende AL relevant dokumentation såsom: RKV  - Realkompetencebevis Eksamensbeviser Anbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere I Kerteminde Kommune optages elever på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning dit CV og den medsendte dokumentation Straffeattest I forbindelse med ansættelse indhentes der offentlig straffeattest. Ansøgningsfrist: den 13. november 2022. For yderligere oplysninger kontakt uddannelseskoordinator Kristina Børsholt via mail: krbo@kerteminde.dk eller på telefon 6515 1053/ 2114 9954 eller koordinerende praktikvejleder Trine Rath Lindskov via mail : trn@kerteminde.dk eller på telefon 6515 2366 / 3046 7008. Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.