Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog til Center for Voldtægtsofre, Kolding, Sygehus Lillebælt

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Center for Voldtægtsofre* søger yderligere en psykolog til vores tværfaglige team. Tiltrædelse 1. december eller snarest herefter med 30 timer/uge. Du har selv indflydelse på tilrettelæggelse af din arbejdstid, som vil være i dagtiden. Center for Voldtægtsofre er en tværfaglig modtagefunktion for personer fra 13 år og op, som har været udsat for seksuelt overgreb. Centret tilbyder akut lægeundersøgelse, omsorgssamtale og sporsikring samt efterfølgende psykologisk krisehjælp og sexologisk rådgivning. Når henvendelse sker længere tid efter overgrebet, tilbydes der primært psykologisk traumebehandling og sexologisk rådgivning. Vi yder desuden støtte til pårørende. Du bliver den ene af to psykologer i centeret. Øvrige tætte samarbejdspartnere er sygeplejersker, socialrådgiver, læger og sekretærer, og der vil være møder med politi, retsmedicinere og Børnehuse. Dine arbejdsopgaver bliver Visitation/udredning ift. behandlingstilbuddet Kortere samtaleforløb med voldtægtsofre Samtaler og samarbejde med pårørende Klinisk vejledning af psykologistuderende Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Journalføring og dokumentation i EPJSYD Bidrag til udviklingen af det psykologfaglige tilbud i centret Vi søger en psykolog, som har Autorisation Erfaring med krisesamtaler og traumebehandling Gerne med erfaring med udredning og behandling fra psykiatrien Gerne efteruddannelse indenfor traumefokuseret CBT og/eller EMDR Erfaring med og værdsættelse af tværsektorielt samarbejde Fleksibilitet, selvstændighed og faglig sikkerhed Lyst til at formidle viden om Center for Voldtægtsofre til samarbejdspartnere Vi tilbyder Faglig og tværfaglig sparring Supervision Metodefrihed og fleksibilitet i rammerne Fleksibilitet i forhold til arbejdstiden Et selvstændigt job inden for et udfordrende klinisk område, hvor arbejdet giver mening Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte afdelingssygeplejerske Anette B. Rasmussen på tlf. 7636 2525. Du kan også læse mere om centrets tilbud her: https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/kvindesygdomme-og-fodsler/patienter-og-parorende/center-for-voldtaegtsofre Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist 31/10 2022. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag den 7/11 2022 *Fakta om Center for Voldtægtsofre: Centret er placeret i tilknytning til afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus. Optageområdet er Sydjylland og strækker sig fra Vejle til Tønder. I 2021 var der ca. 85 akutte henvendelser og 75 senhenvendelser til centeret.