Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Audiologopæd til Neurorehabilitering – Kbh

  • Københavns Kommune Neurorehabilitering - Kbh
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade med kommunikationsvanskeligheder, fx afasi og dysartri, og har du særlige faglige kompetencer indenfor feltet? Vi søger en audiologopæd til en fast stilling. Neurorehabilitering – Kbh tilbyder sammenhængende forløb til borgere med behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Om Neurorehabilitering – Kbh Neurorehabilitering – Kbh er et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere i Københavns Kommune, der efter en erhvervet hjerneskade eller andre neurologiske sygdomme har behov for genoptræning og rehabilitering. Centret har to neurologiske døgnafdelinger, hvor der i alt er plads til 45 borgere, og en ambulant afdeling, der årligt modtager ca. 1.000 ambulante forløb. Vi har borgere, der er visiteret til både avanceret og specialiseret forløb. På centret har vi fokus på borgerens aktive medvirken i rehabiliteringsforløbet og udvikling af den tværfaglige indsats i neurorehabilitering. Vi arbejder i tværfaglige teams med sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Teamet består af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, neuropædagoger, musikterapeut, farmaceut og diætist. Vi tilbyder Mulighed for at udvikle og optimere den audiologopædiske indsats En stilling med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver En inspirerende og bred samarbejdsflade med både interne og eksterne samarbejdspartnere i kommunen og på hospitalerne Et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær Deltagelse i relevante temadage og konferencer Om stillingen Som audiologopæd på Neurorehabilitering – Kbh har du en særlig interesse for genoptræning og rehabilitering af borgere med kommunikationsvanskeligheder, herunder afasi, dysartri og kognitive kommunikationsforstyrrelser. Du er struktureret og fleksibel og indstillet på at medvirke til en faglig udvikling af det audiologopædiske arbejde. Herigennem bidrage til et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor en høj grad af interprofessionelt teamsamarbejde er en del af den daglige arbejdsorganisering. Du vil primært være tilknyttet den ene døgnafdeling, men du kommer også til at have forløb på de andre afdelinger. Dine opgaver vil fx være Udredning, vurdering og beskrivelse af borgere med kommunikationsvanskeligheder samt at omsætte vurderingen til en konkret rehabiliteringsopgave At lave mono- og tværfaglige træningsmål og planer i et tværfagligt samarbejde og sammen med borgeren og pårørende ud fra borgerens rehabiliteringsbehov Rådgivning og vejledning af borgere med kommunikationsvanskeligheder samt deres pårørende Deltage i tværfaglige møder og aktiviteter for at udvikle de bedste rehabiliteringsforløb for borgerne Undervisning og supervision af kollegaer vedr. kommunikation og samtalestøtte Samarbejde på tværs internt og eksternt med fx hjerneskadekoordinatorer og visitatorer Indgå i udviklingsarbejde og implementering af indsatser på centret Vi forestiller os, at du har en kandidatuddannelse har erfaring i neurologi og neurorehabilitering kan varetage audiologopædisk undersøgelse og screening samt dokumentation indgår aktivt i interprofessionelt teamsamarbejde naturligt indgår i pårørendesamarbejde kan bidrage til udvikling og implementering på centret Vil du vide mere om Neurorehabilitering – Kbh Du kan læse mere om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på www.hjerneskade.kk.dk . Ansættelsesstedet ligger på Strandvejen i Hellerup. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. december 2022 eller snarest muligt. Mere information Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027 eller afdelingsleder Fussy Korsholm på 2381 2141. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. Søg via linket senest tirsdag den 25. oktober 2022 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 27. oktober 2022. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .