Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hamarhus i Viborg søger pædagogisk teamleder

  • Region MidtjyllandHamarhus
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Specialområde Børn og Unge (SBU) har åbnet Hamarhus i en nyrenoveret og specialtilpasset bygning på Hamarvej i Viborg. Siden Hamarhus´ opstart i sommeren 2020 er antallet af børn, unge og personale øget over flere omgange. Vi søger en pædagogisk teamleder med relevant, socialfaglig uddannelse til en fast fuldtidsstilling. Ambitionsniveauet er højt: I SBU vil vi være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge - og Hamarhus skal understøtte dette som et højt specialiseret døgntilbud for børn og unge med autisme. Du vil sammen med afdelingslederen og en anden pædagogisk teamleder være tovholder på den faglige og administrative indsats på Hamarhus, samt indgå i ledelsesteamet på tværs af SBU's otte afdelinger. Hamarhus tilbyder døgnpladser til børn og unge i alderen 7 til 17 år, samt to pladser for 17 til 20 år. Målgruppen er normalbegavede børn/unge med en diagnose indenfor autismespektret. Derudover kan de have komorbiditet i form af andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi arbejder ud fra principperne i Low arousal, autismepædagogik og Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Dette medfører stor fokus på teori, metoder og selvagens. Se mere om Hamarhus, samt vores faglige tilgange, på vores hjemmeside . Vi tilbyder Et stærkt tværfagligt team af medarbejdere, som har en bred erfaring med arbejdet inden for området En afdeling med høj faglighed og med fokus på udvikling og trivsel for både børnene og personalet Supervisionsforløb og fortløbende undervisning, uddannelse og opkvalificering Strategisk og personlig kompetenceudvikling Engagerede kollegaer som alle tager ejerskab i en afdeling med god kultur, trivsel og humor Pædagogiske udfordringer på såvel et fagligt som personligt niveau En afdeling, som støttes af SBU's stab af eksempelvis psykologer og sundhedsfagligt personale En rød tråd i behandlingsarbejdet og en nærværende og synlig ledelse En mentorordning og et højt kvalificeret introprogram Et engageret lederteam både på Hamarhus og i SBU Din opgave Teamlederen vil i samarbejde med afdelingslederen og en anden teamleder være medansvarlig for: Den løbende faglige sparring med medarbejderne At fastholde og udvikle den faglige metodiske tilgang Udvikling og fastholdelse af et fagligt engageret personale Indskrivning af nye beboere Kvalitetssikring i det daglige arbejde, herunder af dagbogsnotater og statusskrivelser – i samarbejde med vores kvalitetskoordinator Samarbejde med familie/netværk og eksterne samarbejdspartnere Dine kompetencer For at kunne bestride arbejdet som teamleder, er det først og fremmest vigtigt, at du har faglig indsigt og erfaring med målgruppen og har interesse for og gerne uddannelse og erfaring med ledelse. Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. som socialpædagog solidt faglig fundament lyst til at arbejde med egen selvagens og er psykisk robust et højt ambitionsniveau flair for dokumentation og administration en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde erfaring med målgruppen og med døgnarbejde har kørekort og adgang til bil, da der vil være møder andre steder i regionen Om os SBU består af otte specialiserede afdelinger, tre interne skoler og en specialbørnehave, som hver dag yder en individuelt tilpasset indsats for børn og unge med kognitive vanskeligheder, nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne, udviklingsforstyrrelser, adfærdsmæssige- og sundhedsfaglige problemstillinger. Herudover tilbyder vi STU og individuelt tilrettelagte dagtilbud. Det gør os i stand til at træde til, når kommunerne efterspørger et særligt specialiseret tilbud. For os er det en vigtig samfundsmæssig opgave at skabe muligheder for de mest udsatte børn og unge. Vi arbejder tæt sammen med pårørende, kommuner og andre myndigheder for at sikre de allerbedste rammer for vores målgrupper. Vi vil være Danmarks førende specialtilbud til børn og unge. Derfor lægger vi vægt på uddannelse, innovation og udvikling, så vi også fremover sikrer høj kvalitet og specialisering i vores tilbud. Yderligere oplysninger Der er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst indgået mellem den forhandlingsberettigede fagorganisation og Danske Regioner. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse. Stillingen er uden højeste arbejdstid og vi forventer, at du løbende møder ind på forskellige tidspunkter, så du har kontakt til alle medarbejdergrupper. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. november 2022 kl. 23.59. 1. samtalerunde finder sted tirsdag den 8. november 2022. Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, skal udfylde en personprofil, samt påregne tid til gennemgang af denne forud for 2. samtale. Yderligere information om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Lise-Lotte Nørby Sørensen på telefon 5134 7531, eller pædagogisk teamleder Anne Bech Sørensen 2399 7179. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.