Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medarbejder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Nordfyns Kommune

  • Nordfyns KommunePPR
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

PPR søger en ny kollega til at indgå i den pædagogiske psykologiske/ specialpædagogiske medarbejdergruppe. Stillingerne er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. januar 2023 eller hurtigst muligt. Forventninger til dig: Du har meget gerne PPR erfaring Du er uddannet Cand.psych. eller Cand.pæd.psych. og gerne autoriseret Du kan samarbejde med institutioner og skoler om at skabe et godt børne- og ungeliv Du kan tilbyde pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og forældre Du kan foretage pædagogisk psykologisk vurdering i forbindelse med overvejelser om specialundervisning Du arbejder ud fra en kontekstuel og systemisk forståelse af børn og unges adfærd Du er interesseret i at arbejde forebyggende og samarbejde med skole og daginstitutioner, med udgangspunkt i konsultative metoder Du har erfaring med støttende samtaler til børn og unge Du er god til at strukturere, planlægge og samarbejde på alle niveauer Du er fleksibel og god til formidling og dialog Du har erfaring med relationsarbejde. Som kommende kollega forventer vi, at du er en holdspiller, der vil være med til at fremme et forpligtende og professionelt samarbejde i PPR og med decentrale aktører. Herudover forventer vi, at du bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, humor, ærlighed og dialog prioriteres højt. Derfor skal du vælge os: Læring og trivsel er vores kerneopgave, derfor har vi også stor fokus på de to elementer internt, hvor vi kan tilbyde: Mulighed for et godt introforløb i samarbejde med dine nye kolleger Dygtige og dedikerede kolleger i PPR som vægter samarbejde, faglig udvikling og tværfaglig sparring højt Et stærkt socialt kollegafællesskab Et skole- og dagtilbudsområde, der glæder sig til at samarbejde med dig En arbejdsplads, hvor der er plads til gode ideer og initiativer En arbejdsplads, som er i en rivende udvikling, og hvor der er mange bolde i luften - nogle har vi grebet, andre er vi forsat i gang med at udvikle på En spændende hverdag med varierede arbejdsopgaver En arbejdsplads, hvor vi har fokus på trivsel og sundhed. Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på Ugentlig sagsdrøftelse i psykologgruppen Fast supervision/gruppesupervision Vi tilstræber, at man er autoriseret inden for tre år Fastholdelsestillæg efter to års PPR-erfaring (tidligere PPR-erfaring tæller med) Fokus på faglig udvikling. PPR: PPR, der er organiseret under Børn og Familie i Nordfyns Kommune, er en tværfaglig rådgivningsinstans for børn og unge mellem 0 – 18 år. PPR pædagogisk understøtter dagtilbud, skoler og forældre. I PPR er vi 23 medarbejdere: psykologer, tale-hørekonsulenter, en specialpædagog, en sprogkonsulent, ergo- og fysioterapeuter, en administrativ medarbejde, en teamleder og en leder. I psykologgruppen er vi på nuværende tidspunkt 8 psykologer. PPR arbejder konsultativt, udviklende og forbyggende og iværksætter indsatser, der giver børn og unge de bedste muligheder for at udvikle sig. Vi har fokus på at styrke børne- og ungefællesskaber, så alle børn oplever at høre til og være en del af noget fælles. Dette gør vi i et tæt samarbejde med forældre, skole- og dagtilbud, samt Børn og Familieafdelingen. Fordelene ved at være ansat i en mindre kommune er, at der er et tæt samarbejde med de decentrale ledere. Vi kender hinanden godt – både internt på tværs af de forskellige faggrupper, men også med vores decentrale samarbejdspartnere. Dette giver bl.a. mulighed for øget indflydelse. Ud over fokus på den konsultative indsats løser den pædagogisk-psykologiske faggruppe opgaver ift. afdækning af individuelle vanskeligheder hos børn og unge, så barnets trivsel og fælleskabet øges, herunder kognitive udredninger. Nøgleord i vores arbejde er derfor: relations-arbejde, kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger, samt den tidlige, forebyggende indsats. Hvis du vil læse mere om din kommende arbejdsplads, så følg nedenstående link: Velkommen til Nordfyns kommune - Nordfyns Kommune / PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Nordfyns Kommune Er du blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om stillingen, så kontakt: Faglig koordinator i psykologgruppen: Marie-Louise Pepin Mobil: 21 34 89 78 Leder af Center for Læring og Trivsel: Bitten Krogh Mobil: 23 61 34 97 Ansøgning: Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest søndag den 13. november 2022. Samtaler forventes afholdt fredag den 25. november 2022 i tidsrummet kl. 9.00-14.00, samtalen holder på Otterup Rådhus, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.