Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Yngre læge søges til Klinik for Almen medicin, Lemvig

  • Region Midtjylland Socialmedicin og Rehabilitering
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger yngre læge som har interesse for det almen medicinske speciale og ønsker at prøve kræfter med at arbejde i en almen lægepraksis. Det drejer sig i udgangspunktet om en tidsbegrænset ansættelse på fuldtid, men der vil være mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og en ansættelse på nedsat tid, dog minimum 2 dage pr. uge. Der vil i ansættelsen blive ydet grundig oplæring under kyndig supervision af klinikkens fastansatte speciallæger. Der vil være mulighed for at deltage i en netværksgruppe for yngre læger i området. Klinikken er i lighed med PLO-klinikker pålagt vagtforpligtigelse. Der er tilknyttet 2 vagtsæt til klinikken. Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i. Desuden tilbyder vi udover almindeligt medico-teknisk udstyr også avanceret ultralydsscanning. Vi styrker det faglige fællesskab gennem interne møder som f.eks. personalemøder, undervisning og supervision. Organisatorisk er klinikken tilknyttet Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup. Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse samt arbejdets indhold. Der er mulighed for kompetenceudvikling i klinikken og relevant kursusaktivitet inden for regionens rammer. Personalemæssigt refererer lægen til den ledende overlæge i klinikken som refererer til afdelingsledelsen i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Klinikken har tutorlæge-funktion og har ønske om deltagelse i uddannelse af kommende almen medicinere. Aktuelt forventning om tilknytning af KBU-læge i 2022. Klinik for Almen Medicin vil pr. 1. september have tilknyttet 6400 patienter. Aktuelt deles lægearbejdet mellem 5 fastansatte speciallæger i almen medicin, men i forbindelse med tilknytning af flere patienter forventes ansættelse af yderligere 2 speciallæger. Der er fornyligt ansat ny ledende overlæge i klinikken pr. 1. august 2022. Der er klinikpersonale med 4 sygeplejersker og 3,5 sekretærer. Alle fuldtidsansatte. Klinikken fungerer i tidssvarende nyindrettede lokaler med eget stort konsultationsrum til hver læge, og er placeret umiddelbart overfor lokal røntgenafdeling og by-laboratorium i Lemvig Sundhedshus. Den kommunale sårklinik ligger i umiddelbar tilknytning til klinikken. IT-platform er XMO. Der er mulighed for at deltage i kørselsordning på strækningen mellem Regionshospitalet Gødstrup og Lemvig Sundhedshus. Køretiden indgår i din arbejdstid, da taxien har Wi-Fi således at du kan håndtere e-mails, telefonkonsultationer og lign. under transporten. Efter konkret behov vil der også være mulighed for at få hjælp til at finde bolig i Lemvigområdet. Vi tilstræber ansættelse med start d. 1. december 2022 eller snarest derefter. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation Stillings- og funktionsbeskrivelse. Ansøgningsfrist d. 20. oktober 2022 Ansættelsessamtaler i uge 43, 2022 Yderligere oplysninger kan fås hos  ledende overlæge Kristina Galsgaard krigal@rm.dk tlf. 5126 6190 eller konstitueret overlæge Anne Okholm  mail: anne.okholm@goedstrup.rm.dk tlf. 2464 3977 Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/ Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.