Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter til Neurorehabilitering - Kbh

  • Københavns KommuneNeurorehabilitering - Kbh - Døgnafdeling 1. sal
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Dagvagter og nattevagter – bring din faglighed i spil blandt stærke specialister! Neurorehabilitering - Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har ca. 230 medarbejdere og ledere med forskellige tværfaglige baggrunde. Vi er et center i udvikling. Vores fokus er på borgernes og de pårørendes aktive medvirken i forløbet og i udviklingen af den tværfaglige indsats med sigte på rehabilitering af fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgerne skal opleve, at de er centrum i eget forløb, således de kan bevare håb og tryghed på vej til en ny livssituation sammen med deres pårørende. Vi har både en ambulant afdeling samt døgntilbud. Neurorehabilitering - Kbh prioriterer et højt fagligt uddannelsesmiljø og arbejder på at fremme udvikling og forskning af rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade sammen med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det er med til at gøre centret til et nationalt førende kommunalt rehabiliteringstilbud på hjerneskadeområdet. Vi tilbyder stillinger med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver inspirerende og bred samarbejdsflade med både interne og eksterne samarbejdspartnere et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær gode og indbydende faciliteter for borgere og medarbejdere en arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for borgere og pårørende mulighed for at udvikle dig fagligt bl.a. gennem intern og ekstern undervisning Om stillingerne Som social- og sundhedsassistent på vores døgnafdelinger vil du i et tværfagligt samarbejde med andre fagprofessionelle varetage den grundlæggende del af sygeplejen. Du vil opleve en hverdag, som er præget af en høj faglighed, hvor faglig refleksion er almindeligt, og hvor vi respekterer og anerkender hinandens viden og erfaring. Du vil have stor kontakt med borgere og pårørende, hvor du med dine kompetencer vil være en del af at sikre, at borgeren og dennes pårørende oplever, at vi arbejder ud fra nyeste viden, og at borgerens mål og behov altid er udgangspunkt for vores prioritering og planlægning af opgaver. Dine opgaver vil fx være grundlæggende sygeplejefaglige opgaver med en neurosygeplejefaglig tilgang tæt samarbejde med og inddragelse af pårørende i borgers rehabiliteringsforløb sygeplejefaglige opgaver, som er opgaveoverdraget fra sygeplejersken at deltage i tværfaglige møder og konferencer at indgå i tværfagligt samarbejde – både internt og med eksterne samarbejdspartnere ernærings- og trykssårsscrening og vurdering af mundstatus medicinopgaver at forebygge tryksår og at udføre sårpleje vurdering af borgers tilstand – herunder anvendelse af blandt andet TOBS anvende neurorehabiliterende tilgang i psykisk pleje og omsorg Vi forestiller os, at du har stærke faglige, sociale og personlige kompetencer har gode erfaringer med dokumentation og gerne kendskab til CURA har lyst til at vide mere og udvikle dine egne og andres kompetencer har en åbenhed, som opleves i din dialog med kollegaer, borgere og pårørende arbejder respektfuldt, loyal og reflekterende er positiv og ser forandringer som en del af hverdagen ser kerneopgaven som det vigtigste i dit arbejde, og at din planlægning af opgaver afspejler dette har en anerkendende tilgang til dine kollegaer, og at du er medvirkende til at bevare et godt arbejdsmiljø Vil du vide mere om Neurorehabilitering - Kbh? Du kan læse mere om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på Neurorehabilitering.kk.dk/ . Ansættelsessted Neurorehabilitering - Kbh er beliggende på Strandvejen i Hellerup. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingerne er fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt eller 1. december 2022. Vi søger dag- og nattevagter. Skriv gerne i ansøgningen, hvilken stilling du søger. Mere information Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Fussy Korsholm på 2381 2141 eller assisterende afdelingsleder Sys Riffensdal på 2421 1057. Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Søg via linket senest onsdag den 2. november 2022 Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .