Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lægesekretær til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Børn og Unge
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Nu er der en unik mulighed for at blive en del af Børn og Unge. Vi venter gerne på den rette til den spændende stilling i vores Socialpædiatriske Klinik. Vi søger en kompetent, selvstændig og glad lægesekretær, der i samarbejde med dygtige og professionelle kolleger yder sundhedsadministrativ støtte til vores specialiserede kliniske funktioner. Stillingen vi ønsker besat er primært relateret til vores Socialpædiatriske Klinik. Desuden notatskrivning for vores Klinik for Led- og Bindevævssygdomme ca. 10-15 timer per uge i samarbejde med specialesekretæren. Vi arbejder i Børn og Unge aktivt med vores arbejdsmiljø og vores mål er et arbejdsmiljø, vi kan være stolte af. I arbejdsmiljøarbejdet lægger vi stor vægt på inddragelse, tværfagligt samarbejde og transparens i opgaver og ledelsesbeslutninger.  Herudover har vi fokus på at udvikle og optimere vores arbejdsgange, så opgaverne bliver løst korrekt første gang. Vi er 24 fagligt engagerede lægesekretærer i Børn og Unge fordelt på to sekretærteams. Du vil sammen med de tværfaglige teams i fagområderne indgå i et betydningsfuldt samarbejde omkring patienterne i de 2 fagområder. Vores arbejdstid ligger mellem 7-17 på hverdage og kan inden for denne ramme aftales mellem dig og dine nærmeste kolleger under hensyntagen til driften. Du vil, efter oplæring, indgå i vagter, der på hverdage varetages frem til kl. 18.00 og i weekend/helligdage i tidsrummet fra 8-16.00. Du må påregne i alt 7 vagter over 16 uger. Vagtarbejde kan varetages hjemme fra. Endvidere vil der efter grundig oplæring være mulighed for hjemmearbejdsdage efter nærmere aftale og under hensyntagen til den daglige drift. Om Socialpædiatrisk Klinik Børn og Unge er en universitetsafdeling med forskningsaktivitet på internationalt niveau. Afdelingen har 3 sengeafsnit med hver deres forskellige fagområder og en fælles Børn og Unge klinik. Som sekretær i afdelingen arbejder du på tværs af sengeafsnit og klinik. Socialpædiatrien består af tre grene, hvoraf alle tre indeholder højt specialiserede funktioner. Socialpædiatrisk Klinik Spiseteamet CBO (Center for Børn udsat for Overgreb) Teamet består af en overlæge, afdelingslæge, socialpædagog, fysio- og ergoterapeut, diætist, skolelærer, specialpsykolog samt sygeplejersker. Teamet er præget af høj grad af commitment, humor, engagement og høj faglighed. Socialpædiatrien omhandler børn med ex. funktionelle lidelser og andre ikke-somatiske problemstillinger, børnegynækologi samt somatisk truede spiseforstyrrede. CBO arbejder tæt sammen med Børnehus Midt. Opgaverne er bl.a. håndtering af henvisninger, booking af samrådsmøder og referatskrivning efter diktat. Derudover retsmedicinske undersøgelser samt generelle helbredsundersøgelser af børn henvist fra enten politi eller Børnehus Midt. Klinik for Led- og Bindevævssygdomme består af ca. 10 dygtige og engagerede læger, sygeplejersker og 1 specialansvarlig sekretær. Der er behov for yderligere sekretærdækning. Opgaverne er primært skrivning af ambulante notater i tæt samarbejde med specialesekretæren. Fysisk er stillingen placeret i Socialpædiatrisk Klinik sammen med den lægesekretærkollega, der varetager vores Familieambulatorium. Vores nye kollegas opgaver vil blandt andet være At blive ansvarlig/medansvarlig for de lægesekretærfaglige opgaver inden for socialpædiatrien og reumatologien i Børn og Unge At skrive ambulante notater samt øvrig korrespondance At booke ambulante tider og telefontider til børn i de Socialpædiatrisk Klinik og Reumatologisk Klinik, herunder sørge for koordinering med øvrige afdelinger omkring forskellige undersøgelser fx billeddiagnostiske undersøgelser og lignende. Telefonpasning Tæt samarbejde med læger og sygeplejersker m.fl. i Klinikkerne At have medansvar for kodning, registrering, og indberetning til landsregistre Vi søger en kollega der er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav) og fagligt dygtig kan og tør arbejde selvstændigt og har mod på en varieret hverdag, hvor du får mulighed for og indflydelse på fortsat udvikling af sekretærfunktionen i Socialpædiatrien har et godt overblik, tør spørge og tage ansvar lægger vægt på et konstruktivt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde med patienter i fokus har blik for struktur og drift samt vigtigheden af at byde ind og løfte opgaverne, som de kommer har erfaring og fortrolighed med brugen af Midt-EPJ, gerne gode bookingkompetencer kan arbejde selvstændigt, men også kan bede om og tilbyde hjælp kan give børn og forældre en professionel behandling og service med høj kvalitet er udadvendt, positiv, humoristisk, fleksibel og åben for forandringer kan bevare overblikket og prioritere i opgaver, også i pressede situationer kan trives i en travl hverdag med forskelligartede opgaver, hvor du ofte er nøgleperson i forhold til at sikre det gode patientforløb. Vi kan tilbyde Ansættelse i en spændende, travl og dynamisk afdeling, som er kendetegnet ved et godt og tæt samarbejde mellem dygtige og engagerede medarbejdere i alle faggrupper Ansættelse i en afdeling hvor vi arbejder aktivt med vores arbejdsmiljø Høj grad af fleksibilitet, indflydelse og ansvar for egen opgavetilrettelæggelse Mulighed for faglig og personlig udvikling, herunder efter- videreuddannelse. Om Børn og Unge Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik (BU1, BU2, BU3 og BUK). Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling med mange snitflader og samarbejdsparter. I Børn og Unge lægges der vægt på høj kvalitet i pleje og behandling af patienterne, og visionen er at være førende inden for alle fagområder. Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt og du vil blive en vigtig del af den fremadrettede proces. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Jette V. Amdi på 3036 1233 Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. For yderligere oplysninger om Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital: www.auh.rm.dk Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.