Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge søges til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktion i vores MS-Klinik

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en overlæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktion i vores MS-klinik pr. 1. december 2022 eller efter aftale. Dine arbejdsopgaver Stillingen ønskes besat af en speciallæge i neurologi, som har et dokumenteret, solidt og indgående klinisk og forskningsmæssigt kendskab til og erfaring med MS og andre demyeliniserende sygdomme. Arbejdsopgaverne omfatter den ambulante funktion i MS-Klinikken samt stuegang herunder søndagsstuegang og speciallægevagt. Ansøgeren skal påtage sig ledelsesmæssige samt organisatoriske udviklingsopgaver såvel i teamet som i afdelingen samt deltage aktivt i forsknings- og innovationsopgaver. Neurologisk Afdeling N varetager den postgraduate videreuddannelse af læger samt uddannelse af lægestuderende. Der lægges derfor stor vægt på interesse i og erfaring med supervision og konstruktiv feedback. Vores forventninger og dine kvalifikationer Du er speciallæge i neurologi med dokumenteret erfaring inden for MS og andre demyeliniserende sygdomme Du har et meget højt fagligt niveau og indgående kendskab til afsnittets kliniske opgaver Du har stærke kommunikative og pædagogiske evner Du vægter samarbejde med afdelingens medarbejdere og mange samarbejdspartnere højt Du deltager aktivt i forskning og innovation Du vægter uddannelse og kompetenceudvikling højt Du bidrager proaktivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og sikrer god trivsel i afsnittet Du sikrer en vedvarende kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser Du har en forståelse af Neurologisk Afdeling N’s kerneopgave i tråd med Odense Universitetshospitals ambition om at være patientens universitetshospital og formår at tydeliggøre dette i hverdagen Vores MS-Klinik Vores neuroinflammatoriske team varetager udredning, diagnostik og behandling af mere end 1.500 patienter fra Fyn og omkringliggende øer på hoved- og regionsfunktionsniveau samt fra hele Region Syddanmark på højt specialiseret niveau. Teamet dækker alle former af multipel sklerose (MS) og andre demyeliniserende sygdomme. Vi varetager også udredning og behandling af andre inflammatoriske sygdomme i CNS herunder primær cerebral vaskulitis og neurosarkoidose. Vi har et veletablereret samarbejde og samdrift med Reumatologisk Afdeling og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital omkring håndtering af henholdsvis systemiske inflammatoriske sygdomme med CNS påvirkning og pædiatriske tilfælde af MS og andre demyeliniserende inflammatoriske sygdomme hos børn og unge. Vores team består af fem faste speciallæger, en række forskere samt uddannelseslæger, sygeplejersker, terapeuter og sekretærer. Forskning er meget højt prioritereret i teamet. Alle faggrupper såsom læger, sygeplejersker og terapeuter deltager i lægemiddelforsøg samt i lokale såvel som nationale forskningsprojekter. Vi arbejder på tværs af faggrupper i et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, udvikling, forskning, uddannelse og arbejdsglæde er nøgleord. Vores afdeling Neurologisk Afdeling N dækker samtlige subspecialer inden for det neurologiske område. Neurologisk Afdeling N har seks professorer, 22 overlæger og 13 afdelingslæger. Dertil over 25 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling N ca. 340 medarbejdere. Afdelingen har et sengeafsnit i Odense med 14 cerebrovaskulære senge og 11 senge for almen neurologi. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med p.t. 30 senge samt to semineurointensive senge. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams indenfor samtlige subspecialer. Akutte neurologiske patienter vurderes i den neurologiske del af Fælles Akutmodtagelse (FAM). Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling og varetager EEG, ENG, EMG, PSG og MSLT, evokerede potentialer, intraoperativ monitorering ved hjerne- og rygkirurgi (IOM) samt testning af det autonome nervesystem. Neurologisk Forskningsenhed er en del af Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU). Forskningen varetages af seks professorer samt lektorer med tilknyttede Ph.d.-studerende ved enheden. Neurologisk Afdeling N indgår i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin (IMM), SDU. Det nye OUH I 2024 står Danmarks største nybyggede universitetshospital færdigt. Det nye OUH bygges i forlængelse af Syddansk Universitet og vil udgøre et kraftfuldt center for behandling, forskning og uddannelse i absolut topklasse. Neurologisk Afdeling N er langt i forberedelsesarbejdet frem mod det nye OUH. Vi har en fast strategi – N på vej mod det nye OUH - der løbende omsætter vores forberedelser til konkrete ændringer i den kliniske hverdag. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsen vil finde sted i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Ansøgningen disponeres i forhold til de syv lægeroller. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Helle Hvilsted Nielsen, telefon 6541 1609 mail: Helle.Hvilsted.Nielsen@rsyd.dk eller cheflæge Michael Oettinger, telefon 65 41 24 75 / 21 64 67 56, mail: michael.oettinger@rsyd.dk Ansøgningsfrist: Søndag den 30. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 45.