Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

  • Region MidtjyllandRøntgen og Skanning - Afsnit 7, læger
  • 20/10/2022

Jobbeskrivelse

Afdelingslæge søges til Røntgen og Skanning, Afsnit 7, Aarhus Universitetshospital Vi søger pr. 01.01.23 eller efter aftale en afdelingslæge med lyst til subspecialisering indenfor mammaradiologi (50%) samt funktion i den øvrige del af afsnittet herunder vagtfunktion med abdominal/akutradiologi. Om afsnittet: Som afdelingslæge hos os vil du få primær funktion i Afsnit 7. Vi betjener hovedsageligt de kliniske afdelinger i område Syd af Aarhus Universitetshospital, Akutfunktionen i Nord samt primærsektoren i Aarhus Kommune. Der er opgaver på både hoved- regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor gastro- og onkoradiologi. Der er et tæt samarbejde med PET-Centret på AUH. Afsnit 7 har ultralyd, CT, MR, gennemlysning, mammografi og konventionel røntgen. Vi er en stor speciallægegruppe, som arbejder tæt sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt sammenhold samt plads til faglig sparring og et godt arbejdsmiljø. Vi prioriterer, at man som afdelingslæge har mulighed for at subspecialisere sig. Aktuelt er der mulighed for at subspecialisere sig inden for mammaradiologien samt det abdominale område med hovedvægt på nedre gastro, det hæmatologiske område, den primære udredning inkl. akut og medicinsk funktion eller inden for onkoradiologien. Subspecialiseringen foregår både i dagligdagen og i efteruddannelsen med relevant kursusdeltagelse. For at optimere både den faglige udvikling og det sociale miljø har vi en mentorordning, hvor afdelingslægerne tilknyttes en overlæge med samme interesseområde. Herudover skal afdelingslægen varetage basisopgaver i afsnittet, så kompetencer til vagt opnås og vedligeholdes. Der er generelt vagtforpligtigelse i 7-skiftet vagt med tilstedeværelsesvagt og efterfølgende rådighedsvagt fra bolig. Vi arbejder på at udvide vagtlaget eller omlægge vores 2 vagtlag, således at vagtforpligtelsen udtyndes. Der er i forbindelse med vagtfunktion mulighed for hjemmearbejdsstation. For denne stilling gælder, at for at få tid til subspecialisering i mammaradiologien vil der være reduceret vagtbelastning. Man deltager fortsat i afdelingens 7-mands rul, men har ikke et fuldt rul. Om Røntgen og Skanning Røntgen og Skanning er samlet på Aarhus Universitetshospital i Skejby og er en af landets største radiologiske afdelinger på samme matrikel. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Vi er nu ca. 380 ansatte, heraf ca. 80 speciallæger, fordelt på fire afsnit. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udfører ca. 200.000 undersøgelser årligt (505.000 procedurer), heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og uden-regionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Vi er i tæt samarbejde med de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital samt de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. Herudover har afdelingen formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet omkring forskning, uddannelse og undervisning samt klinisk med Institut for Retsmedicin. Røntgen og Skanning har et stort ansvar inden for uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har introduktions- og hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever. Vi arbejder efter AUH's Strategiske Ambition Vi har den højeste faglighed Vi møder hele mennesket Vi skaber resultater gennem samarbejde Har du brug for flere oplysninger så kontakt afsnitsledende overlæge Mona Rosenkilde, tlf. 21 42 71 60, mail mona.rose@rm.dk eller cheflæge Vibeke Fink-Jensen, tlf. 24 75 11 79, mail vibfin@rm.dk Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde motiveret ansøgning – gerne med interesseområder - speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Skema til bedømmelse kan findes på følgende link: http://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/hr-afdelingen/sundhedsuddannelser---rm/ansattelse-af-overlager/skema-til-faglig-bedommelse.doc Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som Word fil. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning – gerne med interesseområder. Ansøgningsfrist: 10. november 2022 Ansættelsessamtaler forventes at foregå formiddag d 28. november 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.