Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lønberegner

Hos EB Job har vi gjort det let at sammenligne og beregne løn for forskellige jobs. Det kan af mange gode grunde være en god ide at kende til dit lønniveau i forhold til andre der udfører de helt samme opgaver som dig og som er ansat i samme stilling. Brug blandt andet lønberegneren til timeløn, og beregn løn og skatteforhold. 

 

Tjek din løn

Tjek lønnen for det arbejde du allerede udfører eller for de stillinger du ønsker at søge i EB Jobs’ lønberegner. I lønberegneren kan du blandt andet indtaste hvilken sektor du arbejder i for at finde ud af om du lønmæssigt ligger som andre der udfører samme arbejde. Du kan med vores lønberegner beregne løn for at blive oplyst omkring dine muligheder hvor du er nu, eller du kan få inspiration og motivation til at søge en stilling i for eksempel en anden sektor. Der kan for eksempel være stor forskel i lønniveauet alt efter om du er kommunalt eller privat ansat. 

 

Tjekke dine skatteforhold

Du kan bruge vores lønberegner til skat, for at se hvilke betydninger en ændret indkomst vil få for din trækprocent eller fradrag og i sidste ende din udbetaling af løn. Brug vores lønberegner til at tjekke hvad du kan få udbetalt efter skat om måneden med højde for pension, ATP, skattefradrag og skatteprocent. På den måde kan du få et realistisk billede af din eventuelle lønændring hvis du søger og bliver ansat i en ny stilling eller i en ny sektor. 

 

Lønforhandling

Ved at bruge vores lønberegner, kan du få et realistisk billede af indtjeningen i forskellige sektorer, og du kan også se om du selv ligger gennemsnitligt i forhold til andre. Du kan blandt andet bruge dette løntjek som baggrund for en lønforhandling på din nuværende arbejdsplads.

Tips til at forhandle om bedre løn

Det kan være rigtig svært at bede om en lønsamtale, og mange føler at de skal overtræde en grænse ved at gøre det. Men sagen er den at du nok ikke kommer til at få mere i løn, hvis ikke du spørger om det. Brug en lønstigning som motivation for at få en samtale, og vær godt forberedt til din samtale for at mindste eventuelt nervøsitet. Sådan kommer du i gang:

Inden din samtale er det vigtigt at du er godt forberedt. Du skal have en klar ide om hvilken retorik du vil bruge, og du skal føle dig sikker i virksomhedens økonomi. Derudover skal du være realistisk og forberede dig på at indgå et kompromis. Sæt dig også gerne ind i om din overenskomst har nogle ændringer i forhold til lønandele. 

 

Til lønsamtalen:

  • Sæt en god stemning

Din chef er sandsynligvis helt ubevidst mere tilbøjelig til at forhøje din løn, hvis personen er i godt humør og hvis der er en god stemning mellem jer. Du kan derfor med fordel godt starte din lønsamtale ud med at skabe en god atmosfære ved at tale lidt udenom det egentlige emne. Under samtalen er det også en god ide at holde en god tone og tale konstruktivt så du kan bibeholde en god stemning. Vær også lyttende og forstående hvis du ønsker at din chef skal være ligeså. Husk også at holde en god tone og vær loyal overfor dine kollegaer. Der er ingen grund til at snakke andre ned – det skaber i hvert fald ikke en god stemning. 

 

  • Vær klar på at gå på kompromis 

Under samtalen er det vigtigt at du er klar i din retorik om at du forventer at få en højere løn. Men det betyder ikke at du ikke skal være imødekommende overfor at indgå et kompromis. Det nytter heller ikke noget at blive afpressende og true med en opsigelse – for dette skaber en anspændt stemning som sjælden er god i en lønsamtale.

 

  • Dokumentér dine fremskridt

Hvis du løbende i din stilling har fået tildelt nye arbejdsopgaver, har tilegnet dig nye kompetencer eller har deltaget i kurser, så skriv det ned! På den måde kan du til en lønforhandling dokumentere, at du nu laver mere og kan mere, og bruge det som afsæt for at snakke om at din løn bør afspejle sig derefter. Din løn sættes nemlig efter dit arbejde og arbejdsindsats, så det er vigtigt at din chef kender til dine resultater. 

 

  • Hvorfor? Stil spørgsmål

Hvis din chef ikke er åben overfor at give din mere i løn, så stil spørgsmål til hvorfor hun/han ikke mener at det er en god ide. Du kan også med fordel spørge ind til hvad du kan gøre for at forbedre dig eller i hendes/hans øjne gøre dig fortjent til en lønstigning. På den måde vil det næste gang være langt lettere for at få en lønstigning til en samtale, hvis du rent faktisk kan dokumentere at du nu har gjort hvad din chef har sagt. 

 

  • Muligheder for udvikling

Hvis din chef ikke går med på at forhøje din løn, kan du eventuelt spørge om mulighed for at tilegne dig mere viden eller kompetencer gennem et kursusforløb eller ekstra uddannelse. Du kan også forhandle om andet en løn: det kunne for eksempel være en firmabil, en arbejdstelefon, flere feriedage eller mulighed for at arbejde hjemme nogle gange om ugen.

 

  • Slut af på en god måde

En lønsamtale kan godt blive lettere anspændt eller akavet mellem dig og din chef – især hvis stemningen undervejs har ændret sig eller hvis I ikke er blev enige. I disse tilfælde er det vigtigt at slutte lønsamtalen af på en god måde, så I bagefter kan se hinanden i øjnene og gå fra lokalet uden at være ”uvenner”. Du kan sagtens sætte ord på din skuffelse hvis I ikke kom til enighed, så længe du holder en god tone og taler stille og roligt. 

 

Og husk – mist ikke modet! Hvis du går ud fra din lønsamtale uden ændrede forhold, skal man prøve at holde hovedet højt. Der kan være flere årsager til at du ikke fik opfyldt dine ønsker, blandt andet virksomhedens økonomi eller politik, hvilket betyder at det ikke nødvendigvis har noget direkte med dig at gøre. Fordelen er nu, at du har prøvet at en lønsamtale, og at du derfor med rette kan føle dig bedre klædt på til den næste! Fik du dine ønsker opfyldt? Stort tillykke! Du kan nu se frem til en højere løn eller måske en bonus, godt gået.